Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Laboratoria przyszłości

Laboratoria przyszłości

                         
 
                                       Flaga Polski.png                    Godło Polski.png           Laboratoria Przyszłości - logo.png


Informacja w sprawie wsparcia na realizację
inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego
polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria Przyszłości”


Zgodnie z uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”, placówki oświatowe prowadzone przez miasto Katowice otrzymały łącznie wsparcie w wysokości 5 241 600,00 zł.
Wysokość otrzymanej dotacji przez szkoły podstawowe, biorące udział w programie w latach 2021/2022 kształtuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: 70.000 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5: 90 600 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Ziętka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9: 70 000 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7: 60 000 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8: 73 200 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy: 96 300 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej: 60 000 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki: 108 000 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zespole Szkół i Placówek Nr 1: 147 300 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 13 im. św. Barbary w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 4: 109 500 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II: 100 200 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 16 w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka: 30 000 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki: 109 200 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Karola Miarki w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1: 76 200 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego: 111 600 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Zespole Szkół i Placówek Nr 2: 78 600 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki: 214 200 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego: 60 000 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Prof. Władysława Szafera: 230 400 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Karola Miarki: 121 800 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Żwirki i Wigury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10: 70 000 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6: 89 100 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2: 90 300 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach: 246 900 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika: 85 200 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej: 86 700 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: 130 800 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika: 134 700 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11: 114 600 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Jerzego Kukuczki: 60 000 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 12: 92 700 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej: 101 400 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego: 74 700 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefy Lompy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3: 123 300 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia: 82 200 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13: 226 500 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stanisława Żeromskiego: 157 200 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 54 im. Marii Konopnickiej: 93 900 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 56 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2: 60 000 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej: 119 700 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki: 147 900 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka: 106 800 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Ratowników Górniczych: 60 000 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka: 122 700 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka: 113 400 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej: 193 800 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna: 30 000 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna: 30 000 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna: 30 000 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 55 Specjalna: 30 000 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna - Zespół Szkół Nr 3: 30.000 złotych

- Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna: 30 000 złotych

- Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących: 60 000 złotychsprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice