Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Posiłek w szkole i w domu

Posiłek w szkole i w domu

Edycja 2021

       flaga i godło.png   Posiłek logo.jpg

Informacja o dofinansowaniu  z budżetu państwa zadania
w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" w
 2021 roku

Decyzją Wojewody  Nr FBI.3111.120.6.2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku miastu Katowice zostało przyznane dofinansowanie z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2021 rok i przeznaczone jest na realizację zadań wynikających z  wieloletniego  rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu" w roku 2021 w wysokości 320.000 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) dla n/w jednostek oświatowych:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach w wysokości 80.000,00 złotych
  • Szkoła podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w wysokości 80.000,00 złotych
  • Szkoła Podstawowa Nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach w wysokości 80.000,00 złotych
  • Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach w wysokości 80.000,00 złotych

Koszt całkowity zadania wynosi 400.000,00 złotych w tym kwota całkowita dotacji wynosi 320.000,00 złotych, wkład własny wynosi 80.000,00 złotych po 20.000,00 złotych dla każdej jednostki. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni).

Wszystkie informacje dot. programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice