Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Władze miasta

Władze miastaZ mocy prawa mieszkańcy Katowic tworzą wspólnotę samorządową. Swoje rozstrzygnięcia podejmują w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy, w przypadku naszego miasta są to Rada Miasta Katowice oraz Prezydent Miasta Katowice. Działalność organów gminy jest jawna, a zasady dostępu do dokumentów i korzystania  z nich określa Statut Miasta Katowice. 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice