Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Władze miasta

Władze miastaZ mocy prawa mieszkańcy Katowic tworzą wspólnotę samorządową. Swoje rozstrzygnięcia podejmują w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy, w przypadku naszego miasta są to Rada Miasta Katowice oraz Prezydent Miasta Katowice. Działalność organów gminy jest jawna, a zasady dostępu do dokumentów i korzystania  z nich określa Statut Miasta Katowice. 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice