Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nagroda dla Nauczycieli Wychowujących Młode Pokolenie do Aktywnego Uczestnictwa w Kulturze

Nagroda dla Nauczycieli Wychowujących Młode Pokolenie do Aktywnego Uczestnictwa w Kulturze

Nagroda jest przyznawana corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom katowickich szkół, którzy w swojej pracy pedagogicznej w minionym roku wyróżnili się działaniami mającymi na celu zapoznanie swoich wychowanków z różnymi aspektami życia kulturalnego i zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w nim.

Pedagodzy realizują wspomniane cele często w autorsko opracowanych, niekonwencjonalnych formach, prowadząc z uczniami działania twórcze w każdej dziedzinie sztuki, jak i realizując projekty z zakresu edukacji kulturalnej, które pozwalają na zapoznanie się uczniów z możliwymi formami odbioru sztuki. Intencją nagrody jest docenienie tego zaangażowania w kształtowanie zmysłu kulturalnego młodego pokolenia katowiczan.

Nagrody przyznawane są w oparciu o zapisy zarządzenia nr 1527/2017 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przyznawania nagrody dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, którego załącznikiem jest regulamin przyznawania nagrody. 

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: dyrektorzy szkół w Katowicach, szkolne rady rodziców, związki i stowarzyszenia twórcze w Katowicach, instytucje i placówki kultury
w Katowicach. Uprawnione podmioty mogą co roku zgłaszać jednego kandydata.

Wnioski są oceniane przez jury, w skład którego wchodzą: Wiceprezydent Miasta Katowice, Naczelnik Wydziału Kultury, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, trzech radnych Rady Miasta Katowice. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Prezydent Miasta Katowice w oparciu o propozycje jury.

Nagroda ma charakter finansowy; laureaci otrzymują również dyplom.

 

TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Termin składania wniosków upływa 20 września każdego roku.

Wzór karty zgłoszenia kandydata można pobrać:

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/55994/Karta_zg%C5%82oszenia_word.docx

Wniosek o przyznanie Nagrody należy złożyć na obowiązującym aktualnie formularzu, który winien stanowić załącznik do pisma przewodniego.

Wnioski powinny zostać złożone w kancelarii Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 lub przesłane pod adresem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

 

WRĘCZENIE NAGRODY:

Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody oraz terminie i miejscu jej wręczenia.

 

 

 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice