Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Rada Miasta Katowice

Rada Miasta Katowice

Rada Miasta Katowice jest organem stanowiącym i kontrolnym w Katowicach. Oznacza to, że uchwala ona prawo lokalne oraz kontroluje działalność m. in. Prezydenta, jednostek organizacyjnych, powołując w tym celu Komisję Rewizyjną.

Mieszkańcy Katowic co cztery lata wybierają 28 swoich przedstawicieli z pięciu okręgów wyborczych, którzy pracują na sesjach oraz w ramach komisji. Rada swoje decyzje podejmuje w postaci uchwał na sesjach, a komisje branżowe w trakcie prac wydają opinie i wnioski. Decyzje podejmowane są co do zasady zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym. 

Organizację wewnętrzną oraz zasady i tryb pracy Rady i komisji określa Regulamin Rady Miasta Katowice. 


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice