Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Rada Miasta Katowice

Rada Miasta Katowice

Rada Miasta Katowice jest organem stanowiącym i kontrolnym w Katowicach. Oznacza to, że uchwala ona prawo lokalne oraz kontroluje działalność m. in. Prezydenta, jednostek organizacyjnych, powołując w tym celu Komisję Rewizyjną.

Mieszkańcy Katowic co cztery lata wybierają 28 swoich przedstawicieli z pięciu okręgów wyborczych, którzy pracują na sesjach oraz w ramach komisji. Rada swoje decyzje podejmuje w postaci uchwał na sesjach, a komisje branżowe w trakcie prac wydają opinie i wnioski. Decyzje podejmowane są co do zasady zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym. 

Organizację wewnętrzną oraz zasady i tryb pracy Rady i komisji określa Regulamin Rady Miasta Katowice. 


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice