Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Załatw sprawę

Załatw sprawę

Obsługa interesantów odbywa  w następujących punktach obsługi:

 • Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1),

 • Miejskim Centrum Energii (Młyńska 2),

 • Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych (Francuska 70),

 • Urzędzie Stanu Cywilnego (Plac Wolności 12a) w godzinach:

                                     poniedziałek:  7.30 - 17.00

                                     wtorek, środa: 7.30 - 15.30

                                     czwartek:           7.30 - 17.00

                                     piątek:                 7.30 - 14.00                                                                                                                                        

 • Biuro Obsługi Klienta Katowickiej Karty Mieszkańca oraz Karta Dużej Rodziny (Rynek 1):

  poniedziałek, czwartek: 7.30 - 17.00,

  wtorek, środa: 7.30 - 15.30,

  piątek: 7.30 do 14.00.​

  Infolinie "Katowicka Karta Mieszkańca" : (32) 259-30-01(32) 259-30-02, (32) 259-30-03
  Infolinia "Karta Dużej Rodziny": (32) 259-30-04


  Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta możliwe jest również poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy w godzinach:

                 poniedziałek, wtorek, środa   7.30 - 15.30
                 czwartek:        7.30 - 17.00
                 piątek:             7.30 - 14.00

Sprawy urzędowe załatwiaj przez Internet 

Co jest potrzebne?

 • Podpis elektroniczny (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty - podpis w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną) 

 • Konto na platformie www.epuap.gov.pl 

Profil zaufany można bezpiecznie założyć korzystając z bankowości elektronicznej.

Taką możliwość dają największe banki: Alior Bank, iPKO, Inteligo, Santander, Bank Pekao, mBank, ING, Envelo, Millennium. Ich lista znajduje się na stronie www.pz.gov.pl

ZOBACZ - jak uzyskać Profil Zaufany

Posiadając profil zaufany i konto na platformie www.epuap.gov.pl skorzystasz z usług centralnych (np. zgłoszenie urodzenia dziecka, zgłoszenie pobytu stałego/czasowego, informacje i deklaracje podatkowe) lub z usług udostępnionych przez Urząd Miasta Katowice (np. deklaracja śmieciowa, zgłoszenie wycinki drzewa, zwrot opłaty skarbowej, wydanie zaświadczenia niepodatkowego).

Wszystkie usługi dostępne są w Katalogu usług w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.


LISTA TELEFONÓW KOMÓREK MIASTA NAJCZĘSCIEJ OBSŁUGUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW:


Wydział Uprawnień Komunikacyjnych:

Prawo jazdy - (32) 705 4790

Zatrzymane prawa jazdy - (32) 705 4798

Rejestracja pojazdów - (32) 705 4784, 32 705 4782

Rejestracja pojazdów osoby prawne - (32) 705 4726

Nadzór komunikacyjny:

Licencje i zezwolenia (32) 259 38 66

Ośrodki szkolenia kierowców (32) 259 3836

Taxi i licencje (32) 705 4692


Biuro Obsługi Mieszkańców


Informacja, Potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP

(32) 25-93-639

(32) 25-93-403


Sprawy Meldunkowe

(32) 25-93-631

(32) 25-93-323

(32) 25-93-436

(32) 25-93-423

(32) 25-93-327

(32) 25-93-502

(32) 25-93-417


Przekształcenie Użytkowania Wieczystego

(32) 25-93-860
(32) 25-93-570
(32) 25-93-310

Dowody Osobiste

(32) 25-93-632

(32) 25-93-633

(32) 25-93-645

(32) 25-93-693

(32) 25-93-360

(32) 25-93-337


Geodezja:

(32) 25-93-386

(32) 25-93-221

(32) 25-93-681

(32) 25-93-407

(32) 25-93-406


Podatki: 

(32) 25-93-466

(32) 25-93-636 

(32) 705-44-35

(32) 705-46-99

(32) 705-46-38 - sekretariat


Sprawy Lokalowe: 

(32) 25-93-634

(32) 25-93-301 – sekretariat

(32) 25-93-295

(32) 25-93-376


Gospodarka Mieniem: 

(32) 25-93-646

(32) 25-93-496 – przetargi, dzierżawy

(32) 25-93-356 -  wykup lokali na rzecz najemców

(32) 25-93-176 - wykup lokali na rzecz najemców


Księgowość: 

(32) 25-93-958

użytkowanie wieczyste gruntu  – Gmina (32) 25 93 071; (32) 25 93 228

dzierżawa, odszkodowanie – Gmina (32) 25 93 227; (32) 25 93 581

użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawa – Skarb Państwa (32) 25 93 226; (32) 25 93 907

pozostałe należności:  (32) 25 93 671


podatek od nieruchomości os. fizycznych: 

- informacja dotycząca bieżących płatności - nr tel. (32) 259 32 63, 259 32 67,  259 34 69,  259 30 61,  

- informacja dotycząca zaległości podatkowych - nr tel. (32) 259 32  64,  259 36 49, 259 30 62, 

podatek od nieruchomości rolny i leśny os. fizycznych tel. nr.  (32) 259 32 67,  

podatek od środków transportowych (32) 259 32 49, 


podatek od nieruchomości osób prawnych:

(32) 259 33 84, 259 36 48, 259 33 26, 259 35 84

podatek od nieruchomości rolny i leśny os. prawnych tel. nr. (32) 259 33 26  


Referat Odpadów Komunalnych 

(32) 2593 913 do 917 oraz 32 2593 486


Referat Dochodów Publicznoprawnych 

Opłata skarbowa

(32) 25 93 585

(32) 25 93 150

Mandaty

(32) 25 93 082


Planowanie Przestrzenne: 

(32) 25-93-410


Budownictwo: 

(32) 25-93-635

(32) 25-93-421- w zakresie pozwoleń budowlanych, zgłoszeń niewymagających pozwolenia na budowę, zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

(32) 25-93-508 - w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłat planistycznych.


Ochrona Środowiska: 

(32) 25-93-910

(32) 25-93 809 - w sprawach gospodarki zielenią i ochrony zwierząt;

(32)  25-93 837 - w sprawach zmiany systemu ogrzewania; w sprawach odpadów komunalnych


Działalność Gospodarcza: 

(32) 25-93-638 

(32) 25-93-692

(32) 25-93-345

(32) 25-93-984


Sekretariat Prezydenta - planowanie spotkań: 

(32) 25-93-361


Miejskie Centrum Energii:

ul. Młyńska 2

(32) 25-93-285 - program „Czyste Powietrze”, dofinansowanie do wymiany ogrzewania, fotowoltaika, termomodernizacja budynków

(32) 25 93 298 - działania miasta Katowice w zakresie ochrony powietrza, zmiany klimatu, adaptacja do zmian klimatu, (ogólnie – energia, powietrze, klimat)


Urząd Stanu Cywilnego

(32) 25-97-214

(32) 705 -43-14 –zmiana nazwiska

(32) 705 -43-15 – referat zgonów

(32) 705 -43-18 – referat małżeństw

(32) 705 -43-16 referat urodzeń

(32) 705 -43-19 – archiwum.


Pozostałe numery komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice - https://tiny.pl/tbfgr 
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice