Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Biuro obsługi mieszkańców - BOM

Biuro obsługi mieszkańców - BOM

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW - Katowice, Rynek 1

 • Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw przez merytorycznie właściwe komórki Urzędu Miasta Katowice.

 • Korespondencję można kierować również drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. W przypadku toczącego się postępowania prosimy o podanie numeru sprawy.

 • Na wydzielonych stanowiskach komputerowych w Biurze Obsługi Mieszkańców udostępnione są do wglądu akty prawa powszechnego.

 • W celu dostosowania się do wymagań ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243 z 2011 r.) w Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok" Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego. Każda osoba, która posługuje się językiem migowym może skorzystać z tego systemu w celu skutecznego porozumiewania się podczas załatwiania spraw urzędowych.

 • Skorzystanie z usługi tłumaczenia on-line jest możliwe w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 na stanowisku Informacji. Wszelkiej pomocy udziela pracownik obsługujący stanowisko Informacji.

 • Na parterze Biura Obsługi Mieszkańców oddajemy do Państwa dyspozycji dwa opłatomaty - urządzenia, które pozwalają na łatwe i sprawne dokonanie opłaty urzędowej.

  Godziny urzędowania Biura Obsługi Mieszkańców:

  Poniedziałek: 7.30 - 17.00
  Wtorek: 7.30 - 15.30
  Środa: 7.30 - 15.30
  Czwartek: 7.30 - 17.00
  Piątek: 7.30 - 14.00

  Przed podejściem do stanowiska obsługi uprzejmie prosimy o pobranie "numerka" w biletomatach umieszczonych przy wejściu głównym na parterze lub I piętrze Biura Obsługi Mieszkańców.


STANOWISKA W BIURZE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

PARTER:

Punkt podawczy: pokój nr 008
Przyjmowanie wszelkiego rodzaju korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta Katowice
tel. (32) 25-93-257, fax. (32) 705-49-14

Informacja
Informowanie o trybie i procedurze załatwiania spraw w Urzędzie Miasta.

tel. (32) 25-93-639
tel. (32) 25-93-403

Potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP
- na stanowisku Informacji
tel. (32) 25-93-639
tel. (32) 25-93-403

Sprawy Meldunkowe: stanowiska nr 1 - 3
tel. (32) 25-93-631

Karta Dużej Rodziny: stanowisko nr 4

tel. (032) 25-93-583


Dowody Osobiste : stanowiska nr 5 - 12
tel. (32) 25-93-632
tel. (32) 25-93-633
tel. (32) 25-93-645
tel. (32) 25-93-693


PIĘTRO I:

Geodezja: stanowiska nr13-17
tel. (32) 25-93-386
tel. (32) 25-93-221
tel. (32) 25-93-681
tel. (32) 25-93-407
tel. (32) 25-93-406


Podatki: stanowiska nr 18 -19

tel. (32) 25-93-466

tel. (32) 25-93-636

Sprawy Lokalowe: stanowiska nr 20 - 21
tel. (32) 25-93-634

Gospodarka Mieniem: stanowisko nr 22 - 23
tel. (32) 25-93-646
tel. (32) 25-93-860

Księgowość: stanowisko nr 24
tel. (32) 25-93-958

Planowanie Przestrzenne: stanowisko nr 25
tel. (32) 25-93-410


Budownictwo: stanowiska nr 26 - 27
tel. (32) 25-93-635

Ochrona Środowiska: stanowiska nr 28 - 29
tel. (32) 25-93-910

Działalność Gospodarcza: stanowiska nr 30 - 32
tel. (32) 25-93-638
tel. (32) 25-93-692

Sekretariat Prezydenta - planowanie spotkań: stanowisko nr 33
tel. (32) 25-93-363


Miejskie Centrum Energii: ul. Młyńska 2

tel. (32) 25-93-285


Mieszkanie Plus: Rynek 13 (Centrum Informacji Turystycznej)
tel. (32) 25-93-691


katowice_lato_2018_foto_radoslaw_kazmierczak-89.jpg
bom1.jpg
bom2.jpg


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice