Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów


tel.: 32 259 38 46; 32 259 39 05
e-mail: mrk@katowice.eu
korespondencję można  kierować na adres: 
Urząd Miasta Katowice 
40-098 Katowice 
ul. Młyńska 4 1. Do zadań rzecznika konsumentów należy m.in.: 
  zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

 2. Rzecznik działa wyłącznie w sprawach konsumenckich dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a polskim przedsiębiorcą.

 3. Ustawodawca nie przewidział dla instytucji rzecznika konsumentów uprawnień o charakterze nakazowym ani kontrolnym w stosunku do przedsiębiorcy.

 4. Miejski Rzecznik Konsumentów w Katowicach działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Katowic. Osoby niezameldowane w Katowicach powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. 

 5. Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Katowice  - Rynek 1 - w godzinach pracy urzędu. 
  Wzór Wniosku wraz z Klauzulą RODO można pobrać klikając na poniższą ikonkę: 
  Wniosek do MRK + RODO.pdf

lub przesłać elektronicznie klikając w poniższy link:

 https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/rozpatrywanie-indywidualnych-spraw-konsumentow/umkatowice

Konsumencie! Sprawdź, gdzie znajdziesz pomoc:

Infolinia Konsumencka

- www.infoliniakonsumencka.pl

- udziela porad w sprawach prostych bez konieczności analizy dokumentów,

- nr. tel. 801 440 220 oraz 222 66 76 76,

- czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.10:00 - 18:00,

- opłata wg taryfy operatora osoby dzwoniącej.

Eksperci udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl


Infolinia konsumencka w języku ukraińskim: 801 440 220 oraz 22 290 89 16

 

e-porady konsumenckie w języku ukraińskim: uaporady@dlakonsumentow.plVademecum konsumenta w języku ukraińskim:

https://www.uakonsument.uokik.gov.pl/pl/strona-glowna-polski/

 

Допомога для споживачів

інфолінія для споживачів - 801 440 220 або 22 290 89 16

E-mail:porady@dlakonsumentow.pl; uaporady@dlakonsumentow.pl

Уповноважені з прав споживачів – у вашому місті або повіті

ПОСІБНИК ДЛЯ СПОЖИВАЧА: https://www.uakonsument.uokik.gov.pl/

 

Nieodpłatna pomoc prawna dla konsumentów:

W mieście Katowice można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na podstawie ustawy w dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.). Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Katowice


Wojewódzki Inspektorat  Inspekcji Handlowej w Katowicach

sekretariat@katowice.wiih.gov.pl

Pozasądowe rozwiązywania sporów konsumenckich – ADR

Stały Sąd Polubowny

Przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach 

Sprawy transgraniczne

Zapytania i skargi na hotele, linie lotnicze, wypożyczalnie samochodów, sklepy internetowe, czy portale usługowe dotyczące przedsiębiorców z siedzibą w UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii oraz Islandii - Europejskie Centrum Konsumenckie - https://konsument.gov.pl/  mail: ECCNET-PL@ec.europa.eu,

Usługi finansowe 

Pomoc w rozwiązywaniu problemów z bankami i ubezpieczycielami – Rzecznik Finansowy - https://rf.gov.pl/jak-pomaga-rzecznik-finansowy/porady/

Usługi telekomunikacyjne - w sprawach związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych – Urząd Komunikacji Elektronicznej -  https://cik.uke.gov.pl/

Usługi energetyczne 

W sprawach spornych na linii konsument - przedsiębiorstwo energetyczne (dostawca paliw gazowych i energii) – Urząd Regulacji Energetyki -https://www.ure.gov.pl/pl

Podróże lotnicze 

W sprawach spornych na linii konsument - przewoźnik lotniczy Komisja Ochrony Praw Pasażerów lub Rzecznik Praw Pasażera przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/

Podróże kolejowe

W sprawach spornych z przewoźnikiem informacji udziela Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego - https://www.pasazer.gov.pl/#kontakt

Prawa pacjenta

Każda osoba, której prawa jako pacjenta zostały naruszone lub są niewłaściwie realizowane, może skontaktować się z ogólnopolską Infolinią Rzecznika Prawa Pacjenta. Bezpłatna pomoc udzielana jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 21.00, pod numerem 800 190 590. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta https://www.gov.pl/web/rpp/

Sprawy obywatelskie

W sprawach dotyczących przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela przez organizacje i instytucje do tego zobowiązane można kontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz skorzystać z numeru Infolinii Obywatelskiej 800 676 676.


Wzory pism

W sprawie reklamacji towarów lub usług, odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Konsumencie, masz problem? Znajdź pomoc w swoim mieście

https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/podcasty/


Infografika Porady konsumenckie.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice