Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Formularze i programy do pobrania

Formularze i programy do pobrania

Udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK:

Formularz PP1 - mapa zasadnicza lub mapa ewidencyjna

wersja edytowalna PP1

Formularz PP2 - zbiór danych bazy danych EGiB (w postaci elektronicznej)

wersja edytowalna PP2

Formularz PP3 - zbiór danych bazy danych GESUT (w postaci elektronicznej)

wersja edytowalna PP3

Formularz PP4 - zbiór danych bazy danych BDOT500 (w postaci elektronicznej)

wersja edytowalna PP4

Formularz PP5 - Rejestr Cen Nieruchomości

wersja edytowalna PP5

Formularz PP6 - raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB

wersja edytowalna PP6

Formularz PP7 - inne materiały

wersja edytowalna PP7

Zgłoszenie prac geodezyjnych.

Zgłoszenie prac geodezyjnych - uzupełniające.

Informacja o składaniu operatu.

Wniosek o dostęp do portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety

Regulamin korzystania z portalu GEO-OŚRODEK Serwis Geodety.

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków (wypis i wyrys).

Wniosek o wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków.

Udostępnienie danych dotyczące dłużników.

Wniosek o skoordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący budynków.

Wniosek o wszczęcie postępowania podziałowego.

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w KW założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (podział).

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (rozgraniczenie).

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.

Wydawanie zaświadczeń o zmianie nazwy ulicy.

Wniosek o dokonanie aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków.

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

 

Program KatKonwerter - program należy zapisać na dysk i rozpakować.

Program ChKonwerter - program należy zapisać na dysk i rozpakować.

Program Cyferka - program do obliczania sumy kontrolnej dla numeru nowej księgi wieczystej - należy go zapisać na dysk i rozpakować.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice