Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zamówienie map, kopii materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zamówienie map, kopii materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dostępny jest w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, stanowiska 15-17, czynnym: poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3681 bądź można go pobrać z załącznika.
 • Wniosek wypełnia osoba fizyczna bądź pracownik firmy (w tym wypadku podając dokładne dane do wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty).

Gdzie należy złożyć dokumenty:

 • Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, stanowiska 15-17, czynnym: poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386 lub (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3681 .
 • Wniosek można przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej przez Urząd Miasta Katowice na platformie ePUAP. Szczegółowe informacje dotyczące doręczenia dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Katowice znajdują się pod adresem: https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/KatalogUslug/KatalogUslug.aspx?idu=62

Gdzie należy zgłosić się po odbiór dokumentów:

 • Zamówione dokumenty należy odebrać w ustalonym terminie odbioru w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, stanowiska 15-17, czynnym: poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3681.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Termin odbioru zamówienia ustalany jest w momencie złożenia wniosku w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, stanowiska 15-17, czynnym: poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3681 i zależy od obszerności wniosku.

Opłaty:

 • Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie załącznika do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Opłatę za zamówione mapy należy uiścić w opłatomacie zlokalizowanym na parterze Biura Obsługi Mieszkańców.
 • Numery kont.

Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 1. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 12 ust. 1 pkt 3), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05.09.2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie:
 • − upoważniony przedstawiciel wnioskodawcy,
 • − podmioty realizujące przesyłki,
 • − podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w UMK;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska / nazwy oraz adresu jest niezbędne dla realizacji wniosku. Podanie danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą.
 1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

Druki:

formularz PP1

formularz PP3

formularz PP5

formularz PP6

formularz PP7

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice