Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Spośród 225 złożonych wniosków Komisja ds. inicjatyw lokalnych zarekomendowała do dofinansowania 169 wniosków o inicjatywy lokalne na łączną kwotę 1 000 000 zł, natomiast 56 inicjatyw lokalnych zostało zaopiniowanych negatywnie.

Spośród 56 inicjatyw lokalnych zaopiniowanych negatywnie, 13 inicjatyw nie zostało zarekomendowanych do dofinansowania z uwagi na ograniczone środki finansowe w rezerwie celowej. Natomiast pozostałe 43 negatywnie zaopiniowane inicjatywy miały błędy formalne lub nie uzyskały wymaganego minimum 51 punktów.

Sposób rozstrzygnięcia dostępny jest w poniższym pliku:

Wykaz inicjatyw lokalnych na 2024 rok.pdf

Zestawienie zbiorcze inicjatyw lokalnych 2024 w podziale na wydziały/jednostki miejskie

Komórka organizacyjna / jednostka organizacyjnaliczba złożonych wnioskówwnioski zaopiniowane pozytywniewnioski zaopiniowane negatywniewnioskowana kwota dofinansowaniakwota zaproponowana przez Komisję ds. Inicjatyw lokalnych% udział kwoty proponowanej  do kwoty wnioskowanej
W. POLITYKI SPOŁECZNEJ / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ14131244 460,0088 700,0036,28%
W. KULTURY / INSTYTUCJE KULTURY
10781262 248 623,19488 250,0021,71%
W. EDUKACJI I SPORTU / PLACÓWKI OŚWIATOWE
9466281 353 304,00329 020,0024,31%
W. KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA / ZAKLAD ZIELENI MIEJSKIEJ660124 995,0073 030,0058,43%
W. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO22088 900,0015 000,0016,87%
W. BUDYNKÓW I DRÓG10117 000,000,000,00%
W. PROMOCJI1109 100,006 000,0065,93%
RAZEM225169564 086 382,191 000 000,00 zł24,47%


Rozstrzygnięcie w podziale na Rady Dzielnic:

RD nr 1 Śródmieście.pdf

RD nr 2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia.pdf

RD nr 3 Zawodzie.pdf

RD nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec.pdf

RD nr 5 Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka.pdf

RD nr 6 Ligota - Panewniki.pdf

RD nr 7 Załęże.pdf

RD nr 8 Osiedle Witosa.pdf

RD nr 9 Osiedle Tysiąclecia.pdf

RD nr 10 Dąb.pdf

RD nr 11 Wełnowiec - Józefowiec.pdf

RD nr 12 Koszutka.pdf

RD nr 13 Bogucice.pdf

RD nr 14 Dąbrówka Mała.pdf

RD nr 15 Szopienice - Burowiec.pdf

RD nr 16 Janów - Nikiszowiec.pdf

RD nr 17 Giszowiec.pdf

RD nr 18 Murcki.pdf

RD nr 19 Piotrowice - Ochojec.pdf

RD nr 20 Zarzecze.pdf

RD nr 21 Kostuchna.pdf

RD nr 22 Podlesie.pdf

Miasto Katowice.pdf

.............................................................................................................................................................................................

Na 2023 rok przyjęto do realizacji 139 inicjatyw lokalnych na łączną kwotę 1 miliona zł. W naborze na 2023 rok  mieszkańcy Katowic złożyli 189 wniosków. Spośród 59 inicjatyw lokalnych zaopiniowanych negatywnie, 23 inicjatywy nie zostały rekomendowane do dofinansowania z uwagi na ograniczone środki finansowe w rezerwie celowej, w tym działania w  3 inicjatywach zostaną sfinansowane ze środków UNICEF. Natomiast pozostałe 36 negatywnie zaopiniowanych inicjatyw zostało odrzuconych z przyczyn formalnych lub nie uzyskały wymaganego minimum 51 punktów (ich oceny to od 31 do 50 pkt) .

Sposób rozstrzygnięcia dostępny jest w poniższym pliku:

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2023 - zestawienie wg wydziałów współodpowiedzialnych za realizację.pdf

Komórka organizacyjna / jednostka organizacyjnaliczba złożonych wnioskówwnioski zaopiniowane pozytywniewnioski zaopiniowane negatywniewnioskowana kwota dofinansowaniakwota zaproponowana przez Komisję ds. Inicjatyw lokalnych% udział kwoty proponowanej  do kwoty wnioskowanej
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ / MOPS KATOWICE16151265 480,00135 866,0051,18%
W. KULTURY / INSTYTUCJE KULTURY9375181 692 087,00478 800,0028,30%
W. EDUKACJI I SPORTU / PLACÓWKI OŚWIATOWE694524889 657,80344 234,0038,69%
W. KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA / ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ17314169 703,1326 100,0015,38%
W. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO11019 000,0015 000,0078,95%
W. BUDYNKÓW
I DRÓG
20230 000,000,000,00%
RAZEM198139593 065 927,931 000 000,00 zł32,62%

...............................................................................................................................................................................................

Spośród 196 rozpatrywanych wniosków na 2022 rok pozytywnie zaopiniowano do dofinansowania 120 wniosków o inicjatywy lokalne na łączną kwotę 1 000 000,00 zł, natomiast 76 inicjatyw lokalnych zostało zaopiniowanych negatywnie.

Sposób rozstrzygnięcia dostępny jest w poniższym pliku:

Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2022 - podział wg wydziałów odpowiedzialnych za współprealizację.pdf

Zestawienie zbiorcze inicjatyw lokalnych 2022 w podziale na Wydziały


Komórka organizacyjna / jednostka organizacyjnaliczba złożonych wnioskówwnioski zaopiniowane pozytywniewnioski zaopiniowane negatywniewnioskowana kwota dofinansowaniakwota proponowana przez Komisję ds. Inicjatyw lokalnych% udział kwoty proponowanej  do kwoty wnioskowanej
Wydział Polityki Społecznej/MOPS Katowice
15141284 345,00 zł71 400 zł25,11%
W. KULTURY11456582 561 749,90 zł490 000 zł19,13%
W. EDUKACJI I SPORTU493811779 504,00 zł293 190 zł37,61%
W. KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA / ZAKLAD ZIELENI MIEJSKIEJ15105239 560,00 zł108 910 zł45,46%
W. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO11055 500,00 zł35 000 zł63,06%
W. PROMOCJI1102 000,00 zł1 500 zł75,00%
W. BUDYNKÓW I DRÓG10138 500,00 zł0,00 zł0,00%
RAZEM196120763 961 158,90 zł1 000 000 zł25,25%

.............................................................................................................................................................

Na 2021 rok przyjęto  do realizacji 61 inicjatyw lokalnych złożonych przez mieszkańców Katowic na łączną kwotę 464 770,00 zł. Z uwagi na stan epidemii oraz wprowadzone obostrzenia, po uzgodnieniu z liderami inicjatyw w efekcie końcowym na 2021 rok przeniesiono realizację 59 inicjatyw lokalnych z 2020 roku o wartości 535 230 zł.

Dziewiąta edycja inicjatywy lokalnej w Katowicach przyniosła 61 pomysłów mieszkańców, które będą realizowane w 2021 roku - więcej informacji

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia inicjatyw lokalnych na 2021 rok - wykaz szczegółowy

inicjatywa lokalna 2021 - informacja nt. rozstrzygniecia1.pdf

tabelka inicjatywy na 2021.jpg

...............................................................................................................................................

Na 2020 rok przyjęto  do realizacji 117  inicjatyw lokalnych złożonych przez mieszkańców Katowic.

Pod obrady Komisji ds. inicjatyw lokalnych przekazano 152 wnioski o inicjatywę lokalną, zgłoszone na łączną kwotę 3 172 295 zł.

Z uwagi na stan epidemii oraz wprowadzone obostrzenia, po uzgodnieniu z liderami inicjatyw w efekcie końcowym na 2021 rok przeniesiono realizację 59 inicjatyw lokalnych o wartości 535 230 zł.

Spośród 152 rozpatrywanych wniosków Komisja zarekomendowała do dofinansowania 117 inicjatyw lokalnych na pełną kwotę dostępną w rezerwie budżetowej, czyli 1 000 000 zł, natomiast 35 inicjatyw lokalnych zostało zaopiniowanych negatywnie, w tym 8 inicjatyw lokalnych zarekomendowano negatywnie z uwagi na ograniczone środki finansowe, natomiast 27 inicjatyw nie osiągnęło minimalnej wymaganej liczby punktów (51 pkt) lub z przyczyn formalnych nie podlegało ocenie.  

Zbiorcze zestawienie wniosków o realizację zadań publicznych zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej 

wraz z rekomendacjami Komisji ds. Inicjatyw lokalnych

 

Wyszczególnienie

Ogółem wnioski

wnioski zarekomendowane do negatywnej oceny

wnioski zarekomendowane do pozytywnej oceny

proponowany wkład miasta Katowice ujęty we wnioskach

wkład miasta Katowice  - dotyczy wniosków rozpatrzonych pozytywnie

Wydział Kultury

60

4

56

1 490 434

484 500

Wydział Budynków    i Dróg 

4

1

3

218 935

22 550

Wydział Edukacji       i Sportu

48

18

30

630 663

218 500

Wydział Promocji

1

0

1

5 000

5 000

Wydział Polityki Społecznej

20

4

16

281 560

139 480

Wydział Kształtowania Środowiska

14

5

9

350 803

101 200

Wydział Transportu

1

1

0

55 000

0

Wydział Zarządzania Kryzysowego

3

1

2

134 270

28 770

Wydział Rozwoju Miasta

1

1

0

5 630

0

RAZEM

152

35

117

3 172 295

1 000 000

 

Informacja zbiorcza szczegółowa na temat zgłoszonych inicjatyw lokalnych na 2020 rok wraz ze sposobem ich rozstrzygnięcia

Inicjatywa lokalna 2020 - wykaz wniosków i sposób ich rozstrzygniecia.pdf

..............................................................................................................................................................

Inicjatywa lokalna - wyniki na 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naboru inicjatyw lokalnych na 2019 rok pod obrady Komisji ds. inicjatyw lokalnych przekazano 170 wniosków złożonych przez mieszkańców Katowic na łączną kwotę 4 265 617,11 zł. Po przedstawieniu rekomendacji przez Komisję, Prezydent zatwierdził do realizacji 93 inicjatywy lokalne na łączną kwotę 1 miliona złotych zaplanowanych w rezerwie celowej.

zestawienie wniosków do realizacji w 2019 roku.pdf

..............................................................................................................................................................

Komunikat dla mieszkańców dotyczący naboru wniosków o inicjatywy lokalne na 2018 rok - ROZSTRZYGNIĘCIE

Uprzejmie informujemy, że w ramach naboru inicjatyw lokalnych na 2018 rok pod obrady Komisji ds. inicjatyw lokalnych przekazano 126 wniosków złożonych przez mieszkańców Katowic na łączną kwotę 3 586 798 zł. Po przedstawieniu rekomendacji przez Komisję Prezydent zatwierdził do realizacji 77 inicjatyw lokalnych na łączną kwotę 1 miliona złotych zaplanowanych w rezerwie celowej.

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ do realizacji 2018 rok (2).xls

..............................................................................................................................................................

Komunikat dla mieszkańców dotyczący rozdysponowania środków w ramach II naboru wniosków o inicjatywy lokalne złożonych przez mieszkańców Katowic

Uprzejmie informujemy, że w ramach II naboru wniosków uruchomionego 16 czerwca br., po przedstawieniu rekomendacji przez Komisję ds. inicjatyw lokalnych, Prezydent Miasta Katowice zatwierdził do realizacji 19 inicjatyw lokalnych zgłoszonych przez mieszkańców na łączną kwotę 300 000 zł, tym samym wyczerpując dostępne środki.

Przypominamy, że Prezydent Miasta Katowice zaplanował kwotę 1 miliona złotych w rezerwie budżetowej na realizację inicjatyw lokalnych zgłaszanych przez mieszkańców w 2017 roku.
Środki te zostały podzielone na dwa nabory – I nabór 70% środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej oraz II nabór – 30%, czyli odpowiednio: I nabór - 700 tys. zł i II nabór - 300 tys. zł.

Podsumowując dane z pierwszego i drugiego naboru wniosków, Prezydent Miasta Katowice zatwierdził do realizacji w 2017 roku łącznie 65 inicjatyw lokalnych zgłoszonych przez mieszkańców naszego miasta.

Dziękujemy Katowiczanom za coraz większą aktywność i współpracę z katowickim samorządem, za realne działania podejmowane na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności, za angażowanie się w zmiany swojego najbliższego otoczenia oraz za pracę społeczną, która jest kluczowym elementem inicjatyw lokalnych.

W załączeniu przedstawiamy dane ilościowe dotyczące pozytywnie rozpatrzonych inicjatyw lokalnych.

Inicjatywy lokalne przyjęte do realizacji w ramach II naborów 2017 - dane ilościowe - 24.07.2017.xls


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice