Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na 2021 rok przyjęto  do realizacji 61 inicjatyw lokalnych złożonych przez mieszkańców Katowic na łączną kwotę 464 770,00 zł. Z uwagi na stan epidemii oraz wprowadzone obostrzenia, po uzgodnieniu z liderami inicjatyw w efekcie końcowym na 2021 rok przeniesiono realizację 59 inicjatyw lokalnych z 2020 roku o wartości 535 230 zł.

Dziewiąta edycja inicjatywy lokalnej w Katowicach przyniosła 61 pomysłów mieszkańców, które będą realizowane w 2021 roku - więcej informacji

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia inicjatyw lokalnych na 2021 rok - wykaz szczegółowy

inicjatywa lokalna 2021 - informacja nt. rozstrzygniecia1.pdf

tabelka inicjatywy na 2021.jpg

...............................................................................................................................................

Na 2020 rok przyjęto  do realizacji 117  inicjatyw lokalnych złożonych przez mieszkańców Katowic.

Pod obrady Komisji ds. inicjatyw lokalnych przekazano 152 wnioski o inicjatywę lokalną, zgłoszone na łączną kwotę 3 172 295 zł.

Z uwagi na stan epidemii oraz wprowadzone obostrzenia, po uzgodnieniu z liderami inicjatyw w efekcie końcowym na 2021 rok przeniesiono realizację 59 inicjatyw lokalnych o wartości 535 230 zł.

Spośród 152 rozpatrywanych wniosków Komisja zarekomendowała do dofinansowania 117 inicjatyw lokalnych na pełną kwotę dostępną w rezerwie budżetowej, czyli 1 000 000 zł, natomiast 35 inicjatyw lokalnych zostało zaopiniowanych negatywnie, w tym 8 inicjatyw lokalnych zarekomendowano negatywnie z uwagi na ograniczone środki finansowe, natomiast 27 inicjatyw nie osiągnęło minimalnej wymaganej liczby punktów (51 pkt) lub z przyczyn formalnych nie podlegało ocenie.  

Zbiorcze zestawienie wniosków o realizację zadań publicznych zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej 

wraz z rekomendacjami Komisji ds. Inicjatyw lokalnych

 

Wyszczególnienie

Ogółem wnioski

wnioski zarekomendowane do negatywnej oceny

wnioski zarekomendowane do pozytywnej oceny

proponowany wkład miasta Katowice ujęty we wnioskach

wkład miasta Katowice  - dotyczy wniosków rozpatrzonych pozytywnie

Wydział Kultury

60

4

56

1 490 434

484 500

Wydział Budynków    i Dróg 

4

1

3

218 935

22 550

Wydział Edukacji       i Sportu

48

18

30

630 663

218 500

Wydział Promocji

1

0

1

5 000

5 000

Wydział Polityki Społecznej

20

4

16

281 560

139 480

Wydział Kształtowania Środowiska

14

5

9

350 803

101 200

Wydział Transportu

1

1

0

55 000

0

Wydział Zarządzania Kryzysowego

3

1

2

134 270

28 770

Wydział Rozwoju Miasta

1

1

0

5 630

0

RAZEM

152

35

117

3 172 295

1 000 000

 

Informacja zbiorcza szczegółowa na temat zgłoszonych inicjatyw lokalnych na 2020 rok wraz ze sposobem ich rozstrzygnięcia

Inicjatywa lokalna 2020 - wykaz wniosków i sposob ich rozstrzygniecia.pdf

..............................................................................................................................................................

Inicjatywa lokalna - wyniki na 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naboru inicjatyw lokalnych na 2019 rok pod obrady Komisji ds. inicjatyw lokalnych przekazano 170 wniosków złożonych przez mieszkańców Katowic na łączną kwotę 4 265 617,11 zł. Po przedstawieniu rekomendacji przez Komisję, Prezydent zatwierdził do realizacji 93 inicjatywy lokalne na łączną kwotę 1 miliona złotych zaplanowanych w rezerwie celowej.

zestawienie wniosków do realizacji w 2019 roku.pdf

..............................................................................................................................................................

Komunikat dla mieszkańców dotyczący naboru wniosków o inicjatywy lokalne na 2018 rok - ROZSTRZYGNIĘCIE

Uprzejmie informujemy, że w ramach naboru inicjatyw lokalnych na 2018 rok pod obrady Komisji ds. inicjatyw lokalnych przekazano 126 wniosków złożonych przez mieszkańców Katowic na łączną kwotę 3 586 798 zł. Po przedstawieniu rekomendacji przez Komisję Prezydent zatwierdził do realizacji 77 inicjatyw lokalnych na łączną kwotę 1 miliona złotych zaplanowanych w rezerwie celowej.

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ do realizacji 2018 rok (2).xls

..............................................................................................................................................................

Komunikat dla mieszkańców dotyczący rozdysponowania środków w ramach II naboru wniosków o inicjatywy lokalne złożonych przez mieszkańców Katowic

Uprzejmie informujemy, że w ramach II naboru wniosków uruchomionego 16 czerwca br., po przedstawieniu rekomendacji przez Komisję ds. inicjatyw lokalnych, Prezydent Miasta Katowice zatwierdził do realizacji 19 inicjatyw lokalnych zgłoszonych przez mieszkańców na łączną kwotę 300 000 zł, tym samym wyczerpując dostępne środki.

Przypominamy, że Prezydent Miasta Katowice zaplanował kwotę 1 miliona złotych w rezerwie budżetowej na realizację inicjatyw lokalnych zgłaszanych przez mieszkańców w 2017 roku.
Środki te zostały podzielone na dwa nabory – I nabór 70% środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej oraz II nabór – 30%, czyli odpowiednio: I nabór - 700 tys. zł i II nabór - 300 tys. zł.

Podsumowując dane z pierwszego i drugiego naboru wniosków, Prezydent Miasta Katowice zatwierdził do realizacji w 2017 roku łącznie 65 inicjatyw lokalnych zgłoszonych przez mieszkańców naszego miasta.

Dziękujemy Katowiczanom za coraz większą aktywność i współpracę z katowickim samorządem, za realne działania podejmowane na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności, za angażowanie się w zmiany swojego najbliższego otoczenia oraz za pracę społeczną, która jest kluczowym elementem inicjatyw lokalnych.

W załączeniu przedstawiamy dane ilościowe dotyczące pozytywnie rozpatrzonych inicjatyw lokalnych.

Inicjatywy lokalne przyjęte do realizacji w ramach II naborów 2017 - dane ilościowe - 24.07.2017.xls


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice