Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Zakończone konsultacje

Zakończone konsultacje
Konsultacje społeczne dot. projektów zmian Statutów Dzielnic miasta Katowice


Konsultacje społeczne dot.  zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Leopolda, Bohaterów Monte Cassino i Wiertniczej

Konsultacje społeczne dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście KatowiceKonsultacje społeczne dot. budowy kanalizacji deszczowej wraz z otwartym zbiornikiem retencyjnym w rejonie ulicy Szpaków i Sikorek
Konsultacje społeczne dot. wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim (2017)


Konsultacje społeczne z mieszkańcami w przedmiocie wstąpienia przez miasto Katowice do Związku Metropolitalnego (2016)sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice