Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

  • Na ustalenia planu mają wpływ liczne uwarunkowania, dokumenty i akty prawne, z których wynikają ograniczenia w korzystaniu z terenów i budynków. Warto poświęcić chwilę, by się z nimi zapoznać, szczególnie jeśli są nie po naszej myśli

  • Sporządzając plan miejscowy, Prezydent Miasta wykonuje nadane mu ustawowo władztwo planistyczne. Zgodnie z przepisami plan miejscowy określa, w jaki sposób można korzystać z prawa własności nieruchomości, także tych prywatnych. Do projektowanych zasad warto wnosić uwagi, wnioski i zadawać pytania, tak by wpłynąć na zmianę projektu lub zrozumieć cel, jaki przyświecał projektantom
  • Aktywny udział w procedurze planistycznej daje szanse na wypracowanie rozwiązań dla problemów dzielnicy. Projektanci planu, mimo dokładanych starań, nie znają tych problemów tak dobrze jak mieszkańcy – konieczna jest rozmowa i wspólne działanie

  • Projekt planu powstaje w ramach ustawowo określonej procedury. Warto śledzić postęp prac, aby w porę złożyć swoje uwagi

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice