Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Konsultacje

Konsultacje

W Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki zakończyły się prace nad wstępnym projektem planu miejscowego obejmującego istotny obszar Miasta Katowice.

Zapraszamy Mieszkańców i innych zainteresowanych kształtowaniem przestrzeni obszaru w rejonie ul. Astrów, Parku Kościuszki, ul. Mikołowskiej i Parkowej do udziału w konsultacjach społecznych. 

Aktualnie w ramach procedury sporządzania planu organizowane są następujące wydarzenia:

punkty konsultacyjne w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście, przy ul. Kilińskiego 17 (przy II LO)
  • 9 października w godz. 10-14 
  • 13 i 21 października w godz. 14-17

spacery z projektantami - 7 i 11 października, zbiórka o godz. 16 przy skrzyżowaniu ulic Szeligiewicza i Kościuszki; UWAGA! limitowana liczba miejsc, obowiązują zapisy telefoniczne

Poniżej dostępne są informacje o spotkaniach:


(część północna)
(część południowa)
sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice