Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Wyłożenie projektu miejscowego planu dla Piotrowic - Ochojca

Wyłożenie projektu miejscowego planu dla Piotrowic - Ochojca

Projekt planu dla Piotrowic - Ochojca jest aktualnie na etapie opiniowania z Wydziałami Urzędu Miasta Katowice.

Kolejnym etapem będzie opinowanie i uzgodnienia z instytucjami i organami, zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a następnie ponowne wyłożenie do publicznego wglądu.

W zakładce [Spotkania z mieszkańcami] można znaleźć archiwalne dokumenty, które były przedmiotem wcześniejszego wyłożenia.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice