Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Plan dla Piotrowic-Ochojca - wyłożenie planu

Plan dla Piotrowic-Ochojca - wyłożenie planu

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca tereny dzielnicy Piotrowice - Ochojec oraz północno - zachodnie tereny dzielnicy Kostuchna:


- tekst projektu planu - kliknij tutaj aby otworzyć

- rysunek projektu planu miejscowego - kliknij tutaj aby otworzyć

- uzasadnienie projektu planu miejscowego - kliknij tutaj aby otworzyć


2. Prognoza oddziaływania na środowisko:

- tekst prognozy - kliknij tutaj aby otworzyć

- rysunek prognozy - kliknij tutaj aby otworzyć

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice