Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Materiały archiwalne

Materiały archiwalne

1. MATERIAŁY ARCHIWALNE - PIERWSZE WYŁOŻENIE MPZP DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic"- część obejmująca obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 5 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. [kliknij, by otworzyć]

- Rysunek projektu planu [kliknij, by otworzyć]

- Uzasadnienie do uchwały [kliknij, by otworzyć]

- Prognoza oddziaływania na środowisko [kliknij, by otworzyć]

- rysunek prognozy oddziaływania na środowisko [kliknij, by otworzyć]

2. MATERIAŁY ARCHIWALNE - SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI  (21 - 23 SIERNIA 2019R)

PLANSZE:

1. Obręby konsultacyjne [kliknij, by otworzyć]

2. Projekt mpzp - I wyłożenie [kliknij, by otworzyć]

3. Plany obowiązujące [kliknij, by otworzyć]

4. Struktura własności [kliknij, by otworzyć]

5a. Plansza - realizacja inwestycji na podstawie miejscowego planu [kliknij, by otworzyć]

5b. Plansza - przykłady realizacji inwestycji bez planu miejscowego [kliknij, by otworzyć]

6. Istniejacy i projektowany układ dróg w obszarze dzielnicy Podlesie [kliknij, by otworzyć]

3. MATERIAŁY ARCHIWALNE - SPOTKANIA KONSULTACYJNE (OD 16 DO 18 LUTEGO, OD 23 DO 25 LUTEGO, OD 2 DO 4 MARCA 2021R.):

SKAN OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE [kliknij, by otworzyć]

MATERIAŁY - SPOTKANIA KONSULTACYJNE:

PLANSZA 1 - PROJEKT PLANU Z PIERWSZEGO WYŁOŻENIA [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 2 - POPRAWIONE LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY NA TLE PROJEKTU PLANU Z PIERWSZEGO  WYŁOŻENIA [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 3 - WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 4 - PROBLEMY 1 [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 5 - PROBLEMY 2 [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 6 - PROBLEMY 3 [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 7 - PROBLEMY 4 [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 8 - PROBLEMY 5 [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 9 - PROBLEMY 6 [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 10 - PROBLEMY 7 [kliknij, aby otworzyć]


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice