Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Plan dla Zarzecza - wyłożenie planu

Plan dla Zarzecza - wyłożenie planu

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca obszar dzielnicy Zarzecze:


- tekst projektu planu - kliknij tutaj aby otworzyć

- rysunek projektu planu miejscowego - kliknij tutaj aby otworzyć

- uzasadnienie projektu planu miejscowego - kliknij tutaj aby otworzyć


2. Prognoza oddziaływania na środowisko:

- tekst prognozy - kliknij tutaj aby otworzyć

- rysunek prognozy - kliknij tutaj aby otworzyć


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice