Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Plan dla Zarzecza - wyłożenie planu

Plan dla Zarzecza - wyłożenie planu

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic" - część obejmująca obszar dzielnicy Zarzecze - wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 11 września 2023r. do 9 października 2023r. : 

- tekst projektu planu - kliknij tutaj aby otworzyć -

- rysunek projektu planu miejscowego - kliknij tutaj aby otworzyć -

- uzasadnienie projektu planu miejscowego - kliknij tutaj aby otworzyć -


2. Prognoza oddziaływania na środowisko:

- tekst prognozy - kliknij tutaj aby otworzyć -

- rysunek prognozy- kliknij tutaj aby otworzyć -
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice