Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Plany CPK dotyczące linii kolejowych

Plany CPK dotyczące linii kolejowych

W związku z planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), który ma powstać między Warszawą
a Łodzią, a co za tym idzie rozbudową linii kolejowych w Polsce, w tym linii Katowice-Ostrawa, poniżej przedstawiamy Państwu informacje jakimi dysponuje Urząd Miasta Katowice w tej sprawie.

Centralny Punkt Komunikacyjny nie jest planowaną ani realizowaną inwestycją przez miasto Katowice. Jednak ze względu na jej zasięg i ingerencję w zabudowę mieszkaniową prezydent Marcin Krupa zadeklarował zaangażowanie w sprawę.


Spis treści:

Warianty przebiegu linii kolejowej w regionie

Warianty przebiegu linii kolejowej w Katowicach

Jak wziąć udział w konsultacjach

  • ankieta

  • spotkania bezpośrednie

  • zgłaszanie uwag

  • spotkanie online (+ odpowiedzi organizatora konsultacji na pytania z chatu)

Transport na spotkania

Informacje realizatora konsultacji


Warianty przebiegu linii kolejowej w regionie


Poniżej przedstawiamy grafikę przedstawiającą przebieg wariantów projektowanej linii kolejowej w regionie.


P00100001-EGS-BCG-170XXXXXX-XX-MP-XX0170.jpg

Aby zobaczyć mapę w większym formacie kliknij TUTAJ


P00100001-EGS-BCG-170XXXXXX-XX-MP-XX0168.jpg

Aby zobaczyć mapę w większym formacie kliknij TUTAJ


Pod poniższym linkiem znajduje się interaktywna mapa, która również prezentuje przebieg wariantów:

kliknij w link


Warianty przebiegu linii kolejowej w Katowicach

Poniżej przedstawiamy mapy z wariantami przebiegu planowanej linii kolejowej w naszym mieście.


P00100001-EGS-BCG-170XXXXXX-XX-MP-XX0001.jpg

Aby zobaczyć mapę w większym formacie kliknij TUTAJ

P00100001-EGS-BCG-170XXXXXX-XX-MP-XX0002.jpg

Aby zobaczyć mapę w większym formacie kliknij TUTAJ


P00100001-EGS-BCG-170XXXXXX-XX-MP-XX0003.jpg

Aby zobaczyć mapę w większym formacie kliknij TUTAJ


P00100001-EGS-BCG-170XXXXXX-XX-MP-XX0004.jpg

Aby zobaczyć mapę w większym formacie kliknij TUTAJ


P00100001-EGS-BCG-170XXXXXX-XX-MP-XX0018.jpg

Aby zobaczyć mapę w większym formacie kliknij TUTAJ


P00100001-EGS-BCG-170XXXXXX-XX-MP-XX0019.jpg

Aby zobaczyć mapę w większym formacie kliknij TUTAJ


P00100001-EGS-BCG-170XXXXXX-XX-MP-XXX0032.jpg

Aby zobaczyć mapę w większym formacie kliknij TUTAJ


P00100001-EGS-BCG-170XXXXXX-XX-MP-XX0033.jpg

Aby zobaczyć mapę w większym formacie kliknij TUTAJ


P00100001-EGS-BCG-170XXXXXX-XX-MP-XX0034.jpg

Aby zobaczyć mapę w większym formacie kliknij TUTAJ


P00100001-EGS-BCG-170XXXXXX-XX-MP-XX0035.jpg

Aby zobaczyć mapę w większym formacie kliknij TUTAJ


P00100001-EGS-BCG-170XXXXXX-XX-MP-XX0036.jpg

Aby zobaczyć mapę w większym formacie kliknij TUTAJ


P00100001-EGS-BCG-170XXXXXX-XX-MP-XX0037.jpg

Aby zobaczyć mapę w większym formacie kliknij TUTAJ


Jak wziąć udział w konsultacjach?


Ankieta

CPK uruchomiło ankietę online, będzie ona aktywna do 7 dni kalendarzowych po dacie ostatniego spotkania konsultacyjnego.

Aby wziąć udział w ankiecie kliknij TUTAJ


Spotkania bezpośrednie

CPK wznawia spotkania konsultacyjne dotyczące rozbudowy linii kolejowych w Polsce, które odwołano w lutym z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.

Dla mieszkańców Katowic zostaną zorganizowane dwa spotkania 19 kwietnia:

-w Piotrowicach o godz. 15.30, sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 (ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 2);

-w Podlesiu o godz. 18.00, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 21 (ul. Malczewskiego 1).


Zgłaszanie uwag

Wszelkie uwagi oraz sugestie można również przesyłać firmie prowadzącej konsultacje na jeden z poniżej podanych sposobów:

  • elektronicznie na adres e-mail konsultacje.stes@egis-poland.com
  • lub pocztą tradycyjną na adres Egis Poland Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa (z dopiskiem „konsultacje społeczne – „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa).


Spotkanie online

(organizator: konsorcjum firm Egis Poland, Egis Rail, JAF Geotechnika oraz Centralny Port Komunikacyjny)

14 lutego o godz. 17.00 odbyło się spotkanie informacyjne dot. planów CPK prowadzone za pomocą aplikacji Microsoft Teams, które było również transmitowane na kanale YouTube. Pod poniższym linkiem można zapoznać się z przebiegiem spotkania:

https://www.youtube.com/channel/UC1S9gGhpJUtyJrKtgcqWWIw

Zapraszamy również do zapoznania się z odpowiedziami organizatora konsultacji na pytania od mieszkańców, które pojawiły się w trakcie spotkań informacyjnych:

spotkania informacyjne - odpowiedzi na pytania z chatu.pdf


Informacje realizatora konsultacji


Centralny Punkt Komunikacyjny nie jest planowaną ani realizowaną inwestycją przez miasto Katowice.

Firma Egis Poland Sp. z o.o. w składzie w konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAFGEOTECHNIKA na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego realizuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla projektu "Budowa linii kolejowej na odcinku Katowice – granica państwa – Ostrawa”.  W ramach realizacji tego zadania Wykonawca wraz z Inwestorem realizuje konsultacje z mieszkańcami.


Głównym celem konsultacji społecznych jest informowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców gmin o zakresie planowanej inwestycji, w szczególności o planowanych wariantach przebiegu linii kolejowej.


Dla ww. działania jest prowadzona dedykowana strona internetowa, na której znajdą Państwo informacje o prowadzonych konsultacjach we wszystkich gminach w regionie - kliknij w link poniżej

https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/stes-linii-kolejowej-nr-170-katowice-granica-panstwa-ostrawa

Broszura CPK.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice