Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Jak złożyć wniosek

Jak złożyć wniosek

W przypadku zgłaszania projektu do Zielonego Budżetu, nie potrzebujesz żadnych oświadczeń ani listy podpisów mieszkańców popierających projekt!

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w dniach od 26 kwietnia do 27 maja 2021 roku:

1) osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13 - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (32 259 31 42, 32 259 31 43, 32 259 33 05) lub

2) pocztą tradycyjną (wniosek powinien wpłynąć do Urzędu najpóźniej 27 maja 2021 r. jednak dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym), na adres: Wydział Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice lub

3) drogą elektroniczną poprzez:
a) Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice lub
b) wiadomość e-mail na adres: zielonybudzet@katowice.eu, w formie załącznika do wiadomości.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice