Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Naprawmyto.pl

Naprawmyto.pl

Aplikacja do naprawiania miasta

 

Katowice dołączają do Naprawmyto.pl, serwisu do mapowania usterek w przestrzeni publicznej. Mieszkańcy mogą wskazać problem w swojej okolicy i na bieżąco śledzić, jak zostanie naprawiony przez miejskie służby.

Naprawmyto.pl jest efektem współpracy kilkunastu organizacji pozarządowych z całej Polski i ma ułatwiać komunikację między mieszkańcami a samorządem. Jej inicjatorami były Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz Fundacja im. Stefana Batorego.

Naprawmyto.pl to proste narzędzie do naprawiania miasta. Mieszkaniec – poprzez stronę internetową lub aplikację na smartfona - zgłasza problem zaznaczając miejsce zdarzenia na mapie. Wybiera jedną z możliwych kategorii z zakresu: infrastruktury, przyrody i bezpieczeństwa lub kategorię „inne". Dodaje opis i zdjęcie. Służby miejskie wyjaśniają problem i zajmują się jego rozwiązaniem. Jeśli z jakiegoś powodu się to nie uda, mieszkaniec również zostanie o tym poinformowany.

- Zależy mi na dobrej współpracy z mieszkańcami i na tym, żeby ułatwić im kontakt z urzędem. Dlatego podjąłem decyzję, żeby udostępnić katowiczanom bardzo intuicyjne i transparentne narzędzie. Dzięki stronie lub aplikacji problem można zgłosić w ciągu minuty. Zgłoszenia i stopień ich realizacji są widoczne dla wszystkich, a osoby zainteresowane dostają mailowe powiadomienia o postępach. Dzięki temu możemy śledzić efekty nie tylko swojego zgłoszenia, ale też innych mieszkańców -  – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic

 

Zespół ds Naprawmyto.pl  

W Katowicach został powołany zespół ds Naprawmyto.pl, złożony z opiekunów w miejskich jednostkach organizacyjnych i wydziałach Urzędu Miasta. W projekcie biorą udział: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Zakład Zieleni Miejskiej, Wydział Inwestycji, Wydział Kształtowania Środowiska, a także Straż Miejska, która administruje katowicką podstroną Naprawmyto.pl. Do udziału w nim zaproszone zostały również miejskie spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Katowickie Wodociągi.

Zanim serwis został udostępniony mieszkańcom, kilka tygodni trwały jego testy, a adres strony znała kilkunastoosobowa grupa testerów. W tym czasie zgłoszonych zostało blisko 150 spraw, z których ponad siedemdziesiąt zostało naprawionych, a kolejne są w trakcie naprawy.

Mieszkańcy zgłaszali m.in. uszkodzone chodniki, niedziałające oświetlenie, zaśmiecone tereny, porzucone pojazdy czy zniszczoną zieleń. Zakład Zieleni Miejskiej wymienił m.in. zdewastowaną barierkę na Rynku, a MZUiM uzupełnił brakujące kostki chodnikowe przy ul. Św. Jana. Po zgłoszeniu, że donica na skrzyżowaniu Katowickiej i Oblatów służy za popielniczkę i kosz, zgodnie z sugestią mieszkanki, MZUiM zainstalował tam kosz na śmieci. Straż Miejska ukarała mandatem i zobowiązała właściciela prywatnego terenu przy ul. Normy do posprzątania śmieci. Właściciela wraka, parkującego od lat na ul. Kwiatkowskiego, udało się zobligować do jego usunięcia. Wśród ciekawostek znalazł się m.in. spieszący o trzy minuty zegar na wieży kamienicy przy ul. Pocztowej. Było też wiele zgłoszeń związanych z nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami.

- Naprawmyto.pl nie służy jednak do zgłaszania zdarzeń wymagających pilnej interwencji, w takich wypadkach konieczne jest powiadomienie służb działających w trybie całodobowym - zaznacza Jacek Pytel, rzecznik Straży Miejskiej w Katowicach.


KATOobywatelu loguj się!

Naprawmyto.pl jest jednym z elementów projektu KATOobywatel, realizowanego przez Urząd Miasta w Katowicach. - Mieszkańcy chcą mieć coraz większy wpływ na swoje otoczenie. Chcemy zabierać głos w sprawach Katowic, realizować własne projekty, dbać o wspólną przestrzeń. Dzięki takim narzędziom jak Budżet Obywatelski, Inicjatywa Lokalna czy Naprawmyto.pl, staje się to możliwe - mówi Wioleta Niziołek - Żądło, koordynator projektów społecznych w UM w Katowicach – Użytkownicy serwisu nie tylko zgłaszają problemy, ale często proponują możliwe sposoby ich rozwiązania - dodaje.

Alerty można zgłaszać zarówno przez stronę internetową www.katowice.naprawmyto.pl jak i przez aplikacje mobilne na systemy Android i iOS. Alerty dodawane przez zalogowanych użytkowników pojawiają się na mapie od razu, natomiast te od osób anonimowych podlegają obowiązkowej moderacji. Również powiadomienia o kolejnych etapach rozwiązywania sprawy dostają tylko zalogowani mieszkańcy. Każdy alert można komentować, popierać i udostępniać na portalach społecznościowych.

Do tej pory w ramach Naprawmyto.pl w całej Polsce udało się rozwiązać prawie 24 tysiące spraw. Wśród miast, które korzystają z tej formy współpracy z mieszkańcami, są m.in. Lublin, Gdynia i Dąbrowa Górnicza. Teraz do sieci dołączają Katowice.


Jak to wygląda w praktyce?

Alert, w zależności od nadanej kategorii, za pośrednictwem Naprawmyto.pl trafia bezpośrednio do opiekunów w komórkach i jednostkach miasta oraz w instytucjach współpracujących przy projekcie. To oni ustalają między sobą, kto powinien zająć się sprawą. Alertami anonimowymi i z kategorii „inne" administruje Straż Miejska i przydziela je zgodnie z kompetencjami opiekunów. Pierwszym krokiem jest zawsze ustalenie własności terenu i jego zarządcy. W przypadku własności miasta służby miejskie rozwiązują problem w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku terenów, które nie należą do miasta, służby miejskie mogą dyscyplinować ich właścicieli czy zarządców do zajęcia się problemem np. uprzątnięcia śmieci czy usunięcia szpecącego graffiti.


Informacje dodatkowe:

Naprawmyto.pl zastąpi inne narzędzie, wykorzystywane wcześniej w Katowicach do zgłaszania tzw. „zdarzeń przestrzennych". Możliwość taka istniała dzięki serwisowi mapowemu ortofotomapa na stronie Internetowych Map Systemu Informacji Przestrzennej Katowic. Zostanie ona wygaszona z momentem wejścia w życie aplikacji.

Katowice korzystają również z Forum Platformy Komunikacji Społecznej, dostępnej pod adresem https://pks.katowice.eu/. To miejsce, gdzie można się zapoznać z projektami i przedsięwzięciami realizowanymi przez miasto oraz wypowiedzieć się na ich temat. Wątki pojawiają się w formie moderowanych dyskusji. Platforma nie służy jednak do składania skarg i wnioskówsprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice