Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Aktualności - NGO

Aktualności - NGO

​​​​

25 maja 2020
Wznawiamy przyjmowanie ofert w trybie MAŁY GRANTÓW od organizacji pozarządowych
W związku ze stopniowym znoszeniem przez rząd ograniczeń wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa, informujemy o możliwości składania ofert na realizację zadań publicznych składanych przez organizacje pozarządowe

Wznawiamy przyjmowanie ofert w trybie MAŁY GRANTÓW od organizacji pozarządowych

 

W związku ze stopniowym znoszeniem przez rząd ograniczeń wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa, informujemy o możliwości składania ofert na realizację zadań publicznych składanych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „małe granty".

 

Jednocześnie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Katowic, do których skierowane są zadania publiczne, prosimy organizacje pozarządowe o planowanie działań umożliwiających zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz o uwzględnienie wszystkich wytycznych i procedur wprowadzonych na czas epidemii.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta Katowice współpracującymi z organizacjami pozarządowymi.

Dane kontaktowe są dostępne na stronie www.katowice.eu/dla-mieszkańca/zaangażuj-się/współpraca-z-ngo/kontakt

 

Sposób składania ofert:

Mając na uwadze terminy ustawowe na rozpatrywanie ofert składanych w trybie małych grantów, ofertę należy wypełnić elektronicznie w generatorze eNGO: https://katowice.engo.org.pl/male-granty, a następnie wygenerować dokument w formie pliku pdf i złożyć w wersji papierowej do wystawionej tymczasowo skrzynki podawczej w budynku Rynek 1 (Biuro Obsługi Mieszkańców). 


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice