Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Centrum Organizacji Pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych, Kopernika 14
tel: 533-367-789 cop.katowice@gmail.com ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, środa, piątek: 9:00-17:00
Wtorek, czwartek: 11:00-19:00

W uzasadnionych przypadkach i po uprzedniej konsultacji istnieje możliwość udostępnienia pomieszczeń w innych godzinach.

Dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych jest bezpłatny.

Kontakt:
COP, ul. Kopernika 14:

Krzysztof Hołyński, Agnieszka Gabriel, Monika Fedelińska

mail: cop.katowice@gmail.com  

tel.: 533 367 789

Strona internetowa COP

Profil na FB

COP 2021.jpg
..................................................................................................................................................................................
COP w latach 2016-2020

Centrum Organizacji Pozarządowych, Kopernika 14 i filia na Młyńskiej 5
tel: 533-367-789 cop.katowice@gmail.com ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice
tel: 32 258-88-56 mlynska@cop.katowice.pl ul. Młyńska 5, 40-098 Katowice


Godziny otwarcia:

Poniedziałek, środa, piątek: 9:00-17:00
Wtorek, czwartek: 11:00-19:00

W uzasadnionych przypadkach i po uprzedniej konsultacji istnieje możliwość udostępnienia pomieszczeń w innych godzinach.

Kontakt:
Kopernika 14 :

Krzysztof Hołyński, Agnieszka Gabriel, Monika Fedelińska

cop.katowice@gmail.com   

Młyńska 5 :
Krzysztof Włodek 

mlynska@cop.katowice.pl

Ważnym aspektem działania Centrum Organizacji Pozarządowych jest upowszechnianie wśród mieszkańców Katowic wiedzy na temat III sektora, zarówno dotyczącej możliwości angażowania w jego działania, jak i korzystania z oferty organizacji –  ma stać się miejscem spotkań, wymiany informacji i usług katowickich organizacji.

W ramach realizowanych działań w Centrum Organizacji Pozarządowych można zasięgnąć porady specjalistów działających w obszarze 3 sektora, w szczególności z obszaru:

  • doradztwo prawne, księgowe, sprawy organizacyjne i formalne,
  • promocja w organizacji,
  • pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Więcej informacji na: http://www.cop.katowice.pl/  oraz na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/COPkopernika/


Relacje z otwarcia Centrum Organizacji Pozarządowych dostępne tutaj:


http://katowicetv.eu/centrum-organizacji-pozarzadowych---otwarcie,523,nws.html

​http://katowice.tvp.pl/24640828/29032016-katowice

http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/katowice/a/w-katowicach-otwarto-centrum-organizacji-pozarzadowych-zdjecia,9455873/ Na 1 marca br. zaplanowano oficjalne otwarcie Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kopernika 14.


 

W lipcu ubiegłego roku rozpoczęło swoją działalność Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Młyńskiej 5 w Katowicach koordynowane przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST jako zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Katowice.

Zgodnie z wolą Prezydenta, Centrum Organizacji Pozarządowych będzie działać w dwóch lokalizacjach, tj. przy ul. Młyńskiej 5 oraz ul. Kopernika 14, by Miasto Katowice jeszcze lepiej mogło wspierać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a jednocześnie by zachęcać mieszkańców naszego Miasta do większej aktywności.

Z uwagi na konieczność wykonania przez KZGM remontu w lokalu przy ul. Kopernika 14 – poszerzenie działalności COP o nową lokalizację zaplanowano na 2016r.

W styczniu bieżącego roku została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu na realizację zadania publicznego pn. Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych z terminem realizacji do 31 grudnia 2020r. i w drodze umów użyczenia przekazano ww. organizacjom lokale miejskie.

Otwarcie Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych  przy ul. Kopernika 14, gdzie parter został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ma ogromne znaczenie zarówno dla władz Miasta Katowice, gdyż organizacje są ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych, jak i dla organizacji pozarządowych, dla których często podstawowym problemem, by rozwijać swoją aktywność w przestrzeni miasta, jest brak miejsca do prowadzenia swojej działalności, czy dostęp do zwykłego sprzętu biurowego.

Dostęp do wszelkich usług oferowanych przez Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest bezpłatny.


 

W działaniach długofalowych Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych ma integrować podmioty III sektora funkcjonujące w naszym mieście, działać na rzecz ich profesjonalizacji, by jeszcze sprawniej i efektywniej realizowały zadania publiczne na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. W przypadku mieszkańców Katowic – ma wspomagać ich aktywność społeczną poprzez wolontariat i pełny udział w procesie budżetu obywatelskiego czy inicjatywy lokalnej.


logo_COP_biala_ramka_1-170x89.png
http://www.cop.katowice.pl/

www.facebook.com/COPmlynska

 

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice