Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Dobre praktyki współpracy

Dobre praktyki współpracy

Miasto Katowice wspiera organizacje pozarządowe w realizacji zadań dofinansowywanych ze środków pozabudżetowych oraz w innych formach wykraczających poza zakres opisany w rocznym programie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. 

Formy udzielanego wsparcia przez miasto Katowice na rzecz organizacji pozarządowych przedstawiają poniższe artykuły.

Współpraca Fundacji dla Edukacji Ekologicznej - Konkurs "Słoneczne Szkoły dla Lepszego Miasta"
sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice