Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Dobre praktyki współpracy

Dobre praktyki współpracy

Miasto Katowice wspiera organizacje pozarządowe w realizacji zadań dofinansowywanych ze środków pozabudżetowych oraz w innych formach wykraczających poza zakres opisany w rocznym programie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. 

Formy udzielanego wsparcia przez miasto Katowice na rzecz organizacji pozarządowych przedstawia poniższa tabela.

dobre praktyki.docx
sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice