Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Dobre praktyki współpracy

Dobre praktyki współpracy

Najważniejsze informacje dotyczące możliwości promowania działań katowickich NGO:

Do każdego z poniższych narzędzi oprócz informacji tekstowej należy pamiętać o dołączeniu grafiki.

Narzędzia obsługiwane przez Wydział Promocji.

1. Strona www.katowice.eu zakładka wydarzenia (wyświetlane w części dolnej strony głównej Katowice.eu) – informacje należy przesyłać na adres mail: katowice@silesia.travel


2. Facebook Katowice - oficjalny profil miasta - https://www.facebook.com/Katowice.eu informacje na weekend i kolejny tydzień należy przesłać maksymalnie do czwartku do godziny 10.00 na adres mail: p@katowice.eu


3. Telewizja COM.TV - zgłoszenie przesłane nie później niż 7 dni przed wydarzeniem na adres mail: p@katowice.eu musi zawierać DATĘ, MIEJSCE, GODZINĘ ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA WYDARZENIA ORAZ DANE KONTAKTOWE (TELEFON) DO KOORDYNATORA – Wydział Promocji potwierdza/odrzuca możliwość przyjazdu TV z uwagi na mnogość wydarzeń.


4. Akceptacja grafik m.in. plakatów, ulotek z użyciem logo Miasta – należy przesłać na maila: dlaodmiany@katowice.eu


5. Logo Katowic oraz Herb Miasta można pobrać ze strony Katowice.eu https://www.katowice.eu/czas-wolny/do-pobrania


6. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta – Regulamin wraz z terminami oraz wzorem https://www.katowice.eu/dla-mieszkanca/wladze-miasta/prezydent-miasta/honorowy-patronat

Narzędzia obsługiwane przez Wydział Komunikacji Społecznej.

1. Gazeta miejska „Nasze Katowice” – informację należy przesłać najpóźniej do 20-tego każdego miesiąca (informacja o wydarzeniu ukaże się w kolejnym miesiącu) na maila: redakcja@katowice.eu


2. Newsletter dla dziennikarzy, dla mieszkańców oraz Twitter Katowice PressOffice – materiały należy przesłać na maila: bp@katowice.eu oraz ewentualnie joanna.gorska@katowice.eu, telefon: (32) 259 31 40.


Narzędzia obsługiwane przez Centrum Organizacji Pozarządowych.

1. Strona Centrum Organizacji Pozarządowych: https://copkatowice.pl/

2. Facebook - https://www.facebook.com/COPkopernika/
3. Newsletter Centrum Organizacji Pozarządowych z informacjami o zbliżających się wydarzeniach organizowanych przez NGO i spotkaniach dla NGO
3. Kontakt do COP-u: cop.katowice@mostkatowice.pl i/lub telefoniczny 533 367 789.

Narzędzia obsługiwane przez Referat Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.

1. Strona Katowice.eu, zakładka dedykowana organizacjom pozarządowym https://www.katowice.eu/dla-mieszkanca/zaangazuj-sie/wspolpraca-z-ngo


2. Facebook – Profil Pełnomocnika - https://www.facebook.com/Pelnomocnik.PMK.NGO


3. Cotygodniowy piątkowy newsletter do NGO – informację wraz z grafiką należy przesłać najpóźniej do piątku do godziny 13.00 na maila: agnieszka.tabaka-sowa@katowice.eu lub agnieszka.lis@katowice.eu


4. Przesyłanie informacji do jednostek miejskich np. placówek oświatowych, instytucji kultury za pośrednictwem wydziałów nadzorujących np. W. Edukacji i Sportu, W. Kultury – na prośbę NGO

Wydarzenia / informacje / zaproszenia skierowane do cudzoziemców przebywających w Katowicach – miejsca kontaktowe

1. Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców przy ul. Młyńskiej 5 –
Facebook: https://www.facebook.com/punktinformacyjnydlacudzoziemcow/
Tel.: 539 696 888, adres e-mail: punktidc@fundacjaincorpore.pl

2. SpilnoHub przy ul. Morcinka 5-7-9 Facebook: https://www.facebook.com/groups/spilnohubkatowice/

Tel: 535-279-285, adres e-mail: spilno@mostkatowice.pl


3. Centrum obsługi studentów i pracowników zagranicznych Welcome Point Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: https://www.ue.katowice.pl/en/projects/welcome-point.html;

e-mail: monika.michon@uekat.pl, welcome@ue.katowice.pl

..................................................................................................................................

Program "Słonecznik"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach prowadzi program dla wolontariuszy "Słonecznik".

Wolontariusze m.in. mogą udzielać wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym, jak również udzielać korepetycji dzieciom i młodzieży, a także spędzać z nimi czas wolny.


Kto może zostać wolontariuszem ?

Wolontariuszami mogą być osoby pełnoletnie (uczące się, pracujące lub pozostające bez zatrudnienia). Wolontariusze wykonują swoją pracę dobrowolnie i bezpłatnie.

Udzielana pomoc jest bezpłatna.

Jeśli jesteś zainteresowany/a ofertą – zapraszamy do kontaktu z koordynatorami programu

tel. 32 250 50 16, 572 333 750
e-mail: cps@mops.katowice.pl

 Facebook: slonecznikmopskatowice (serwis zewnętrzny)

Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii
ul. Morcinka 19a
40-124 Katowicesprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice