Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Dobre praktyki współpracy

Dobre praktyki współpracy

Miasto Katowice wspiera organizacje pozarządowe w realizacji zadań dofinansowywanych ze środków pozabudżetowych oraz w innych formach wykraczających poza zakres opisany w rocznym programie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. 

Formy udzielanego wsparcia przez miasto Katowice na rzecz organizacji pozarządowych przedstawiają poniższe artykuły.

Współpraca Fundacji dla Edukacji Ekologicznej - Konkurs "Słoneczne Szkoły dla Lepszego Miasta"
sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice