Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO III KATOWICKIE DNI ORGANIZACJI POZARZADOWYCH

III KATOWICKIE DNI ORGANIZACJI POZARZADOWYCH

Zaproszenie
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych w składzie: Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES oraz Urzędu Miasta Katowice, serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w III Katowickich Dniach Organizacji Pozarządowych, które odbędą się w dniach 14 - 15 września 2012r.  w Katowicach
III Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych stanowią kontynuację rozpoczętej rok wcześniej idei promowania inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców Katowic, jak również pogłębiania integracji organizacji pozarządowych, wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych działań.
14.09.12r. w godz. 10.00 – 18.00 odbędą się  warsztaty,  spotkania oraz inne przedsięwzięcia  organizowane przez działające w Katowicach organizacje pozarządowe otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób.
Miejsce: zgodnie z ustalonym harmonogramem
14.09.12r. o godz. 20.00 odbędzie się nieformalne spotkanie katowickiego sektora pozarządowego i jego sympatyków.
Miejsce: Restauracja OKO MIASTA – rondo im. Gen. Jerzego Ziętka (przy SPODKU),
15.09.11r. w godz. 14.00 – 18.00 zorganizowany zostanie Festyn „Organizacje społeczne  dla mieszkańców Katowic”.
Miejsce: Dolina Trzech Stawów, Park przy Lotnisku
Festyn „Organizacje społeczne dla mieszkańców Katowic” to:
- stoiska organizacji pozarządowych, przy których przedstawiciele organizacji będą udzielać indywidualnych informacji i porad, prezentować swoją działalność, wydawać materiały informacyjne i podejmować inne działania indywidualnie przygotowane przez organizację;
- strefa aktywności i zabawy, w której poszczególne organizacje przygotują i przeprowadzą różnorodne zabawy, konkurencje sportowe, pokazy i inne, do których zapraszane będą zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe.
- strefa artystyczna NGO  - na dużej scenie prezentować się będą artyści i zespoły działające przy organizacjach pozarządowych oraz innych inicjatywach obywatelskich.
III Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych to wspólne przedsięwzięcie katowickich organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miasta Katowice, w którym każda organizacja znajdzie swoje miejsce i pole aktywności. a więc prosimy o zgłoszenie swojego udziału poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego.
Katowickie Dni Organizacji Pozarządowe nie mogą się udać bez aktywnego udziału Państwa Organizacji ! ! !

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice