Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet III filar

III filar

3_ngo.jpg

Trzeci filar pomocy związany jest z kontynuacją współpracy finansowej Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.  

Zależy nam na elastycznym podejściu do wszystkich zadań realizowanych przez NGOsy na zlecenie miasta. Chodzi zarówno o podpisane już umowy, jak i te, które będą podpisywane. Zależy nam na tym, by zadania, jeżeli tylko jest taka możliwość, zostały zrealizowane, bo ich beneficjentami są tysiące mieszkańców Katowic. W niektórych przypadkach być może wystarczy przesunąć termin realizacji zadań w tym roku, a część zadań może być realizowanych on-line. 

Każdy wydział prześle pismo do organizacji pozarzadowej, by indywidualnie uzgodnić zasady realizacji zleconego zadania publicznego (np. zmiany terminów, zmiany w harmonogramie działań, kosztorysie). Planowane są aneksy do umów.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice