Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA 2013 ROK

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA 2013 ROK

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA 2013 ROK

Uprzejmie informujemy, że Rada Miasta Katowice przyjęła uchwałą nr XXVIII/638/2012 z dnia 31 października 2012r. Program współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2013r.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta katowice z organizacjami pozarzadowymi na 2013 rok - termin do 10.10.2012r.
Wyniki konsultacji przeprowadzonych w okresie od 27 09 2012r do 10 10 2012r.pdf

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się w dniu 05.09.2012r. (środa), godz. 11.00, sala UM Katowice nr 315, ul. Młyńska 4  celem  omówienia projektu Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
Ponizej przedstawiamy projekt w wersji roboczej oraz zestawienie uwag/propozycji wniesionych przez organizacje pozarządowe
Program wspolpracy 2013 - projekt - 30.08.2012.doc
uwagi do Programu 2013 - 29.08.2012.doc

Serdecznie zapraszamy na spotkanie robocze, które odbędzie się 27 czerwca br. o godz. 15.00 w siedzibie Inkubatora Społecznej Aktywności w Katowicach ul. Młyńska 5 w sprawie KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA 2013 ROK

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
 
informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad
Programem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”
 i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
działających na rzecz Miasta Katowice i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag
w terminie do dnia 31 lipca br., na adres: agnieszka.lis@katowice.eu
lub za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych www.katowice.eu/forum_spoleczne
 
Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Program współpracy miasta Katowice  z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok".
 
Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany projekt Programu Współpracy na 2013 rok, który ponownie zostanie poddany procesowi konsultacji zgodnie uchwałą nr XX/447/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
Poniżej przedstawiamy plan konsultacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”.
Jednocześnie informuję, iż Plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów.

Pliki do pobrania:

Plan konsultacji - aktualizacja 26.09.2012.doc

Plan konsultacji - aktualizacja 12.06.2012.doc

Wyciąg znotatki ze spotkania Zespołu doradczego 06 06 2012.doc

Uwaga Fundacji Rozwoju Demokrecji Lokalnej.doc

propozycja Związku Inwalidów Wojennych - Zarząd Okręgowy.pdf

propozycja Slaskiej Spolecznej Rady Oswiatowej.pdf

propozycja PTTK.pdf

Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.doc

Plan konsultacji - 08.05.2012.doc

Notatka ze spotkania 27.06.2012.doc

Notatka ze spotkania 05.09.2012.doc

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice