Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA 2013 ROK

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA 2013 ROK

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA 2013 ROK

Uprzejmie informujemy, że Rada Miasta Katowice przyjęła uchwałą nr XXVIII/638/2012 z dnia 31 października 2012r. Program współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2013r.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta katowice z organizacjami pozarzadowymi na 2013 rok - termin do 10.10.2012r.
Wyniki konsultacji przeprowadzonych w okresie od 27 09 2012r do 10 10 2012r.pdf

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się w dniu 05.09.2012r. (środa), godz. 11.00, sala UM Katowice nr 315, ul. Młyńska 4  celem  omówienia projektu Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
Ponizej przedstawiamy projekt w wersji roboczej oraz zestawienie uwag/propozycji wniesionych przez organizacje pozarządowe
Program wspolpracy 2013 - projekt - 30.08.2012.doc
uwagi do Programu 2013 - 29.08.2012.doc

Serdecznie zapraszamy na spotkanie robocze, które odbędzie się 27 czerwca br. o godz. 15.00 w siedzibie Inkubatora Społecznej Aktywności w Katowicach ul. Młyńska 5 w sprawie KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA 2013 ROK

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
 
informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad
Programem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”
 i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
działających na rzecz Miasta Katowice i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag
w terminie do dnia 31 lipca br., na adres: agnieszka.lis@katowice.eu
lub za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych www.katowice.eu/forum_spoleczne
 
Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Program współpracy miasta Katowice  z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok".
 
Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany projekt Programu Współpracy na 2013 rok, który ponownie zostanie poddany procesowi konsultacji zgodnie uchwałą nr XX/447/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
Poniżej przedstawiamy plan konsultacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”.
Jednocześnie informuję, iż Plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów.

Pliki do pobrania:

Plan konsultacji - aktualizacja 26.09.2012.doc

Plan konsultacji - aktualizacja 12.06.2012.doc

Wyciąg znotatki ze spotkania Zespołu doradczego 06 06 2012.doc

Uwaga Fundacji Rozwoju Demokrecji Lokalnej.doc

propozycja Związku Inwalidów Wojennych - Zarząd Okręgowy.pdf

propozycja Slaskiej Spolecznej Rady Oswiatowej.pdf

propozycja PTTK.pdf

Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.doc

Plan konsultacji - 08.05.2012.doc

Notatka ze spotkania 27.06.2012.doc

Notatka ze spotkania 05.09.2012.doc

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice