Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Konsultacje programu 2016

Konsultacje programu 2016

​​Prezydent Miasta Katowice

ogłasza konsultacje

projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok"

 

na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego

 

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie 

od dnia 25.09.2015r. do dnia 08.10.2015r.

za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz należy:

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub

- złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 , Katowice, lub

- przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ps@katowice.eu lub

- załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/  w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.Załączniki:

  1. Projekt uchwały - Projekt uchwaly - Program 2016.pdf
  2. Formularz zgłoszenia opinii Formularz zgloszenia opinii.doc


.......................................................................................................................................

​Wyniki I etapu konsultacji roboczych

· Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od  15.04.2015r. do 15.06.2015r.

· Liczba organizacji pozarządowych, które wzięły udział w konsultacjach: 17 organizacji / 18 osób oraz członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach,

·  Liczba wniesionych propozycji/opinii/uwag: 14

· Sposób przyjmowania uwag/propozycji: zgłoszenia mailowe, pisemne, posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, spotkania Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Zespołu, spotkania warsztatowe zorganizowane we współpracy z Inkubatorem Społecznej Aktywności.

·  Przebieg konsultacji:

- 13 kwietnia 2015r.  – przyjęcie Planu konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok przez Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

- 10 maja 2015 r. – posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach – rozmowa dotycząca wskaźników efektywności

- 6 i 13 maja 2015r. - w Inkubatorze Społecznej Aktywności prowadzonym przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST przeprowadzono warsztaty konsultacyjne w sprawie propozycji do projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

Podsumowanie I etapu konsultacji: WYNIKI KONSULTACJI - I ETAP 01.09.2015.doc

..........................................................................................................................................

Propozycje wniesione przez organizacje pozarządowe w trakcie I etapu konsultacji:

Fundacja Rozwój Muzyki i Tańca - propozycje współpracy 2015-2016.doc

Inkubator Społecznej Aktywnosci - propozycje Program 2016.pdf

uwagi_program_wspolpracy_katowice_2015_piaskowy_smok.pdf

Wielka Liga - wydzial_edukacji_propozycja-zadania.pdf

Wspolpraca PSMKI_Urzad Miasta - propozycje maj 2015.pdf

......................................................................................................................

​​Rozpoczęcie prac nad Programem na 2016 rok

Wiceprezydent Miasta Katowice informuje, że zostały rozpoczęte prace nad Programem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016"  i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Miasta Katowice i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do dnia 15 maja br.,w formie elektronicznej na adres: agnieszka.lis@katowice.eu lub za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych www.pks.katowice.eu  

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok".

W czerwcu br. planowane jest spotkanie z organizacjami pozarządowymi podsumowujące I etap konsultacji Programu na 2016r.

Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje projekt Programu na 2016 rok zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

Poniżej przedstawiamy plan konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok".

Plan konsultacji Programu wspolpracy 2016 - aktualizacja 14.04.doc

​Jednocześnie informujemy, że Plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice