Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Konsultacje programu 2024

Konsultacje programu 2024

Prezydent Miasta Katowice informuje, że rozpoczęto I etap prac nad

projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

 i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Katowice

i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/wniosków/uwag w terminie do dnia 11 czerwca br.

Propozycje można wnosić w oparciu o aktualnie obowiązujący Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok:

 • w formie elektronicznej na adres: agnieszka.lis@katowice.eu

 • za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych

 • bezpośrednio na spotkaniach hybrydowych z przedstawicielami organizacji pozarządowych z udziałem Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kopernika 14, w dniach: 16 maja (wtorek), godz. 16.30 oraz 24 maja (środa), godz. 10.00.

  Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje, projekt programu zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

  Poniżej przedstawiamy plan konsultacji nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

  Jednocześnie informujemy, że plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji.


   Załączniki:
 1. Plan konsultacji nad projektem programu współpracy M. Katowice z NGO na 2024 rok.pdf
 2. Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok - Sesja LV-1170-22.pdf

slajd do I etapu konsultacji.jpg

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice