Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Konsultacje programu 2025

Konsultacje programu 2025

​23.04.2024

I etap prac nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2025

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Katowice i mieszkańców do wnoszenia propozycji/wniosków/uwag w terminie do 31 maja br.

Propozycje można wnosić w oparciu o aktualnie obowiązujący Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok:

  • w formie elektronicznej na adres: agnieszka.lis@katowice.eu
  • za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych
  • bezpośrednio na spotkaniach hybrydowych z przedstawicielami organizacji pozarządowych z udziałem Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wita Stwosza 7, sala nr 16, w dniach: 15 maja (środa), godz. 10.00 oraz 16 maja (czwartek), godz. 16.00.


Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje i ich rozpatrzeniu przez stosowne Wydziały Urzędu Miasta Katowice/jednostki miejskie, zostanie przygotowany projekt Programu na 2025 rok i poddany konsultacjom zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

Poniżej przedstawiamy plan konsultacji nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok.

Jednocześnie informujemy, że plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji.

Załączniki:

  1. Plan konsultacji nad  projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok - Plan konsultacji nad projektem programu współpracy M. Katowice z NGO na 2025 rok.pdf
  2. Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok Uchwała LXXII_1468_23 z 14.12.2023.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice