Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Udostępnienie lokali

Udostępnienie lokali

Organizacje pozarządowe mogą korzystać z lokali miejskich na preferencyjnych warunkach 

Zasady dotyczące zasad udostępniania lokali, będacych w miejskich zasobach określono w Zarządzeniu Prezydenta nr 2252/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. (treść poniżej).

Informacje odnoszące się do organizacji pozarządowych określono w paragrafie 12 oraz w załączniku nr 4 - paragraf 3, 4 ust. 2 i ust. 3.


Wykazy lokali do oddania w najem poza przetargiem są dostępne na stronie Katowice.eu 

w zakładace  Biznes › Wolne lokale użytkowe › Lokale do objęcia poza przetargiem - kliknij


Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób miasta Katowice zarządzanymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

2252-2018b.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice