Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zespół doradczy ds. ekologii, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt

Zespół doradczy ds. ekologii, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice informuje, iż Zarządzeniem nr 1476/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 maja 2013r. został powołany Zespół Doradczy ds. Ekologii, Ochrony Środowiska i Ochrony Praw Zwierząt. 

Szanowni Państwo.

W związku z obecną sytuacją, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, zaplanowane na dzień 19.03.2020r. spotkanie Członków Zespołu Doradczego ds. Ekologii, Ochrony Środowiska i Ochrony Praw Zwierząt nie odbędzie się

O nowym terminie spotkania zostaną Państwo poinformowani w terminie późniejszym

.......................................................................................................................................

Spotkanie Zespołu doradczego ds. ekologii, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt planowane na 19.03.2020r. o godz. 15:00, w sali nr 701 w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Rynek 1 w Katowicach - ODWOŁANE!.

Tematyka najbliższego spotkania:

- głosowanie nad przyjęciem regulaminu;
- zatwierdzenie listy mailingowej grupy Ekologiczne Katowice (ekologiczne-katowice@ googlegroups.com).
- omówienie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku.
- omówienie sposobu realizacji akcji dokarmiania kotów wolnożyjących w 2020r.
- dyskusja dotycząca ustalenia priorytetów i kierunków działań na rzecz ochrony zwierząt w mieście Katowice.

protokół 26.09.2019.docx

Regulamin pracy Zespołu Doradczego_prop. zmian.odt

.......................................................................................................................................................................

Notatki ze spotkań:  


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice