Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 Do zadań zespołu należy między innymi:

1.  współpraca z Wydziałem Polityki Społecznej w obszarze problemów społecznych,
2. udział w określeniu potrzeb społecznych i składanie propozycji sposobu ich zaspakajania,
3. wymiana doświadczeń i informacji na temat realizowanych usług,
4. przedstawienie propozycji systemowych zasad rozwiązywania problemów społecznych,
5. aktywna współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

SPOTKANIE ZESPOŁU W DNIU 02.12.2021 R.

notatka ze spotkania 2.12.2021.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice