Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO ds. zadań publicznych

ds. zadań publicznych

Zespół nr 1 - Zespół ds. zadań publicznych - zakres działania:

1)  Dokona przeglądu zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, wydziały i jednostki miejskie.

2)  Przeanalizuje sposób realizacji zadań publicznych i zaproponuje nowe sposoby realizacji tych zadań i dystrybucji środków finansowych w danym zadaniu celem wzrostu ilości zadań publicznych przekazywanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Urząd Miasta Katowice oraz jednostki miejskie (propozycja powstanie w oparciu o dane przekazane z wydziałów zawierające informacje jakie zadania muszą być realizowane przez wydział/jednostkę miejską,  jakie mogą zostać zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, i o zleceniu których zespół ds. zadań publicznych może współdecydować)

3)  Przedstawi propozycję dotyczącą sposobu ustalania priorytetowych zadań publicznych do realizacji na dany rok lub w  okresie kilku lat, z uwzględnieniem projektów strategicznych/wieloletnich (ustalenie „bazy”, na podstawie której priorytety będą wyznaczane, np. dokumenty programowe/strategiczne, Diagnoza problemów społecznych w zadaniach z obszaru pomocy społecznej, sytuacja demograficzna)

4)  Wypracuje projekt strategii przyznawania dotacji w podziale na małe i duże granty – w zależności od charakteru i skali zadania (w tym również ważny jest wzrost ilości przyznawanych dotacji względem zakupu usług). 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice