Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO ds. zadań publicznych

ds. zadań publicznych
Zespół nr 1 - Zespół ds. zadań publicznych - zakres działania:

1)  Dokona przeglądu zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, wydziały i jednostki miejskie.

2)  Przeanalizuje sposób realizacji zadań publicznych i zaproponuje nowe sposoby realizacji tych zadań i dystrybucji środków finansowych w danym zadaniu celem wzrostu ilości zadań publicznych przekazywanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Urząd Miasta Katowice oraz jednostki miejskie (propozycja powstanie w oparciu o dane przekazane z wydziałów zawierające informacje jakie zadania muszą być realizowane przez wydział/jednostkę miejską,  jakie mogą zostać zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, i o zleceniu których zespół ds. zadań publicznych może współdecydować)

3)  Przedstawi propozycję dotyczącą sposobu ustalania priorytetowych zadań publicznych do realizacji na dany rok lub w  okresie kilku lat, z uwzględnieniem projektów strategicznych/wieloletnich (ustalenie „bazy”, na podstawie której priorytety będą wyznaczane, np. dokumenty programowe/strategiczne, Diagnoza problemów społecznych w zadaniach z obszaru pomocy społecznej, sytuacja demograficzna)

4)  Wypracuje projekt strategii przyznawania dotacji w podziale na małe i duże granty – w zależności od charakteru i skali zadania (w tym również ważny jest wzrost ilości przyznawanych dotacji względem zakupu usług). 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice