Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Wsparcie mieszkańców

Wsparcie mieszkańców

Group 1518.png

Miasto Katowice prowadzi działania wspierające mieszkańców w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XXXIII/729/13 z dn. 30.01.2013r. (z późniejszymi zmianami) udzielana jest dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny oraz zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Dotacja przyznawana jest dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych oraz przedsiębiorstw.
Group 1519.png

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach najbiedniejszym mieszkańcom miasta Katowice przyznawana jest pomoc w formie zasiłków celowych do bieżących opłat za nośniki energii, do zakupu opału. Ponadto najbiedniejszym mieszkańcom miasta, którzy nie mają instalacji c.o., c.w.u. lub gazowej, przysługuje ryczałt na zakup opału.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice