12 marca 2013
Bezpłatny program do rozliczania zeznań podatkowych - Twój 1% dla Katowic
Skorzystaj z naszego bezpłatnego programu do rozliczania zeznań podatkowych, który zawiera wykaz katowickich organizacji, które działają na terenie naszego Miasta lub na rzecz jego mieszkańców.

ppp.jpg
 

Skorzystaj z naszego bezpłatnego programu do rozliczania zeznań podatkowych, który zawiera wykaz katowickich organizacji,
działających na terenie naszego Miasta lub na rzecz jego mieszkańców.

W prosty sposób przekaż swój 1% podatku.

* wersja online

https://katowice.podatnik.info/

* wersja do pobrania

http://static.podatnik.info/817ce873-05d3-43fd-8730-0b777609b448/Instaluj_program_PIT_2012-2013.exe

.........................................................................................

Jak co roku, w czasie przygotowywania rozliczeń podatkowych za ubiegły rok staniemy przed wyborem organizacji, której możemy przekazać 1% swojego podatku. Wpisanie przez nas kilku cyfr na formularzu PIT sprawia, że organizacje pożytku publicznego otrzymują środki na swoją działalność statutową.

Mieszkańcy Katowic mogą przekazywać swój 1 % podatku na organizacje  z całego kraju, działające w różnych obszarach działań (np. pomoc osobom: niepełnosprawnym, chorym; działalność: edukacyjna, kulturalna, sportowa itd.). Jak co roku, zachęcamy jednak, aby wesprzeć organizacje, które działają na terenie naszego Miasta lub na rzecz jego mieszkańców.

Aby przekazać 1% swojego podatku za 2012 rok należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”), tj. wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, którą chcemy przekazać. Kwota stanowi 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.      
          

Uwaga! Zanim wpiszemy numer KRS – upewnijmy się, że wybrana przez nas organizacja znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2012 rok. Może się okazać, że organizacja, którą wspieraliśmy od lat, w tym roku nie znalazła się w wykazie. Wówczas nie możemy jej przekazać 1% podatku.

Uwaga! Jeżeli błędnie wpiszemy numer KRS organizacji do formularza PIT, wówczas Urząd Skarbowy zwróci się do nas z prośbą o poprawienie tego błędu. Może to uczynić korespondencyjnie lub poprzez telefon albo e-mail (o ile podamy odpowiednie dane kontaktowe w zeznaniu).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2012 r. dostępny jest na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS.

Wykaz katowickich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za 2012 r.

oraz wykaz organizacji pożytku publicznego z innych miast działających na rzecz mieszkańców miasta Katowice uprawnionych do otrzymania 1% podatku za 2012 r. znajdują się poniżej.