22 listopada 2017
Przy ulicy Chopina działa niezwykłe mieszkanie. Nagroda Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla katowickiego MOPS-u
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznała nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej. Katowicki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał nagrodę zespołową za nowatorską formę wsparcia: mieszkanie treningowe dla

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznała nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej. Katowicki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał nagrodę zespołową za nowatorską formę wsparcia ­– mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, jako dobrą praktykę i inspirację do szerokiego i kompleksowego wspierania osób niepełnosprawnych. – Działalność Ośrodka w zakresie szeroko rozumianego wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie, w szczególności w celu poprawy jakości ich życia oraz funkcjonowania w społeczności lokalnej, promuje pozytywny wizerunek pomocy społecznej i przyczynia się do rzetelnego, skutecznego i profesjonalnego wsparcia osób wymagających pomocy. Zaangażowanie Państwa i twórcze podejście do rozwiązywania problemów społecznych zostało dostrzeżone i wysoko ocenione – napisała Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w liście gratulacyjnym.

Mieszkanie treningowe znajduje się przy ul. Chopina. W mieszkaniu podopieczni uczą się przygotowywać posiłki, dbać o porządek, załatwiać sprawy urzędowe, zarządzać domowym budżetem. Prowadzone jest ono dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach".

– Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nieczęsto biorą udział w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a zatem poziom ich samodzielnego funkcjonowania jest niski. Dostrzegamy konieczność podniesienia ich kompetencji i umiejętności społecznych. Ważne jest, aby integrować osoby niepełnosprawne ze społecznością lokalną i stwarzać im okazję do kontaktów z pełnosprawną częścią społeczeństwa – mówi Anna Trepka, dyrektor MOPS. – Niska samodzielność osób  z niepełnosprawnością intelektualną często powoduje, iż rodzice i opiekunowie są przeciążeni obowiązkami. Na pewnym etapie życia naturalna jest swoista zamiana ról, a więc dzieci z czasem przejmują więcej obowiązków i sprawują opiekę nad rodzicami, na co niestety nie mogą sobie pozwolić rodzice osób niepełnosprawnych. Należy zatem usprawnić ich funkcjonowanie w życiu rodzinnym poprzez naukę, a następnie włączenie w wykonywanie obowiązków domowych. Właśnie w odpowiedzi na te potrzeby powstało mieszkanie treningowe – dodaje dyrektor.

Ważność takiego przedsięwzięcia potwierdzają otrzymane dotychczas nagrody i wyróżnienia oraz zainteresowanie mediów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zajął I miejsce w konkursie „Lodołamacze 2016" w kategorii „Instytucja" za działania na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a miasto Katowice zostało wyróżnione również w VIII edycji konkursu Samorząd Równych Szans za projekt Kompleksowe działania podejmowane w mieście Katowice na rzecz młodzieży niepełnosprawnej obejmujący dobrą praktykę – mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych.

Uroczystość wręczenia nagród  i wyróżnień odbyła się 21 listopada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uczestniczyli w niej przedstawiciele katowickiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W bieżącym roku zgłoszono 134 wnioski o nagrody, w tym 60 wniosków o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 74 w kategorii zespołowej.


list gratulacyjny.jpg