22 sierpnia 2018
Rozpoczynamy głosowanie na członków Rady Seniorów Miasta Katowice
Zapraszamy organizacje pozarządowe, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku oraz inne podmioty działające na rzecz osób starszych w Katowicach do głosowania

Informujemy, że rozpoczyna się głosowanie na kandydatów do Rady Seniorów Miasta Katowice.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku oraz inne podmioty działające na rzecz osób starszych w Katowicach do głosowania.

Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Miasta Katowice każda organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta Katowice oraz podmioty, o których mowa w ust.2 wymienionej uchwały może oddać głos na jednego kandydata tj.

 • organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym,
 • kluby seniora,
 • uniwersytety trzeciego wieku
 • inne podmioty działające na rzecz osób starszych.

  Głos oddaje się na załączonej karcie do głosowania oraz poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej i zalakowanej urny wyborczej, znajdującej się w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pokój 807 w godzinach od 7:30 – 15:30 oraz  w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach przy ul. Młyńskiej 5, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9:00 – 17:00, wtorki i czwartki od 11:00 – 19:00, w terminie od 22.08.2018r. do 5.09.2018r.          
  Głosujący jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania w imieniu podmiotu, który reprezentuje oraz potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście.

  Zachęcamy do udziału w głosowaniu.

  Lista osób zgłoszonych do Rady Seniorów Miasta Katowice:
 • Lidia Bielecka - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mocni Razem Katowice, ul. Łączna 2-4, Katowice,
 • Elżbieta Dąbrowska – Seweryn - Stowarzyszenie Aktywni Silesia, ul. Wróbli 15, Katowice.

 

Załącznik:

Karta do głosowania.doc