12 kwietnia 2019
Zaproszenie dla Seniorów miasta Katowice do udziału w projekcie Realizacja III misji Uniwersytetu SWPS
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie

Drogie Seniorki, Drodzy Seniorzy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Realizacja III misji Uniwersytetu SWPS poprzez wdrożenie programów zajęć edukacyjnych dla młodzieży
oraz seniorów i seniorek, w działaniu Carpe Diem – razem możemy więcej!

Inauguracja projektu odbędzie się  27 kwietnia 2019 r. (sobota) o godzinie 10.30 w siedzibie Zespołu Szkół Budowlanych w Katowicach, ul. Techników 11, kolejne zajęcia odbywać się w Centrum Katowic, w tygodniu, wg ustalonego harmonogramu (11 spotkań).

W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie województwa śląskiego, które w momencie rozpoczęcia projektu będą miały ukończone 60 lat i dostarczą formularze zgłoszeniowe do dnia 25.04.2019 r.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonu: 32 750 60 82, 785 200 133 lub e-mailowo: dziekan.katowice@swps.edu.pl.

Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnikom gwarantujemy obiad i słodkie przekąski.  

WYKŁADY:

*Wprowadzenie w cykl projektowy: Integrujmy się!* Czego życie oczekuje ode mnie. Motywowanie do podejmowania nowych wyzwań* Jak czerpać radość z kontaktów
z innymi ludźmi* Proces porozumiewania się z ludźmi* Wsparcie społeczne jako źródło siły* Źródła stresu i sposoby radzenia sobie z nim*

WARSZTATY W BLOKACH TEMATYCZNYCH:

*W drodze do siebie - rozwój osobisty* Ważne mosty i dobre granice - budowanie relacji interpersonalnych* Wychodzę ku innym - uczestnictwo w życiu społeczności* Rozwijam skrzydła - uczestnictwo w kulturze jako droga integracji z otoczeniem*

Głównym celem projektu jest edukacja seniorów w obszarze kompetencji osobistych i społecznych, a także pobudzanie ich kreatywności i sprawności sensorycznej poprzez podejmowanie różnego typu aktywności. Projekt obejmuje wykłady i warsztaty pokazujące sposoby rozwijania osobistego potencjału poprzez oddziaływania o charakterze psychologicznym i aktywne obcowanie z kulturą.

zaproszenie_Seniorzy_szczegółowy_zakres_tematyczny.docx

Katowice_harmonogram_wsparcia_KWIECIEŃ_2019.pdf