30 kwietnia 2019
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Zapraszamy do uczestnictwa

Od 2006 r. dzień 30 maja jest ustanowiony w Polsce Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Dzień ten  przypomina o tym, jak ważne i potrzebne jest dążenie do poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych. Dzień ten jest również okazją do popularyzacji idei rodzicielstwa zastępczego.

W bieżącym roku z okazji III Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dnia 10 maja 2019 r. w godzinach 12:30 – 16:10 w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach odbędzie się konferencja „Magia rodzicielstwa zastępczego". Konferencja przygotowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z Urzędem Miasta Katowice.

W trakcie konferencji zaplanowano wystąpienia specjalisty Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, starszego kuratora zawodowego ds. rodzinnych i nieletnich Sadu Rejonowego Katowice-Zachód oraz psychologa, andragoga. Wystąpienia prelegentów będą dotyczyły udziału małoletnich
i nieletnich w postępowaniach prowadzonych przed Sądem Rodzinnym, roli rodziców
i komunikacji w ochronie dziecka przed szkodliwym wpływem pornografii, a także przybliżony zostanie eksperyment policyjny prowadzony w ramach kampanii edukacyjno-profilaktycznej  „Naucz mnie mówić NIE". 

Podczas konferencji zapewnione zostaną atrakcje dla dzieci i młodzieży przybyłych  
w tym dniu wraz z opiekunami do Pałacu Młodzieży. W czasie trwania konferencji na dziedzińcu wewnętrznym Pałacu Młodzieży, a w razie niepogody - w Sali Marmurowej prowadzone będą przez animatorów dla dzieci ciekawe zabawy i gry.

Celem konferencji jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, w związku
z powyższym impreza ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w konferencji i do zapoznania się z jej programem.

 

Program konferencji „Magia rodzicielstwa zastępczego"

w dniu 10 maja 2019 r. w ramach III Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
w Katowicach

Miejsce: Pałac Młodzieży w Katowicach, ul. Mikołowska 26

12:30 – 13:30              Rejestracja gości

13:30 – 13:35              Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości

13:35 – 13:45              Uroczyste otwarcie konferencji

13:45 – 14:05              Wręczenie dyplomów wyróżnionym rodzinom zastępczym

14.05 – 14.15              Występ artystyczny

14:15 – 14:45              Eksperyment policyjny – kampania edukacyjno – profilaktyczna „Naucz mnie mówić NIE"

aspirant sztabowa Pani Adrianna Mazur, Specjalista Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Katowicach

 

14:45 – 15:05              Dziecko przed Sądem – to się zdarza. Udział małoletnich i nieletnich
w postępowaniach przed Sądem Rodzinnym

                                    Pani Sylwia Duch – Kozak, starszy kurator zawodowy ds. rodzinnych
i nieletnich, Sąd Rejonowy Katowice - Zachód

15:05 – 15:20              Występ artystyczny

15:20 – 15:35              Przerwa lunchowa

15:35 – 16:05              Rola rodzica i komunikacji w ochronie dziecka przed szkodliwym wpływem pornografii

                                    Pani Izabela Karska, psycholog, andragog

16:05 – 16:10              Podsumowanie i zakończenie konferencji

                                               

Podczas trwania konferencji organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji dla najmłodszych prowadzonych przez animatorów w godzinach od 12.30 do 16.00.