10 maja 2019
Gala śląskiej edycji konkursu Lady D. im Krystyny Bochenek
W dniu 9 maja 2019 r. odbyła się gala śląskiej edycji konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek w siedzibie Dziennika Zachodniego przy ul. Baczyńskiego 25A w Sosnowcu.

Konkurs Lady D. czyli Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna od 2002 r. promuje kobiety, które mimo niepełnosprawności są szczególnie aktywne społecznie. Plebiscyt realizuje tym samym zapisy Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ, a zwłaszcza jej Artykułu 6, który mówi o konieczności szczególnego wspierania i promocji niepełnosprawnych kobiet, poprzez zapewnienie im możliwość pełnego rozwoju, postępu i umacniania pozycji społecznej.

Podczas tegorocznego uroczystego finału konkursu honorowe tytuły Lady D.  przyznano między innymi mieszkankom Katowic – Pani Elżbiecie Ożarek oraz  Pani Małgorzacie Morawiec.

Wraz z serdecznymi gratulacjami i wyrazami uznania dla dotychczasowych osiągnięć życzymy Paniom wszelkiej pomyślności!

Laureatki Lady D.jpg

Fot. (od lewej) Pani Elżbieta Ożarek, Pani Małgorzata Morawiec