05 września 2019
Nowy wzór wniosku o inicjatywę lokalną
W związku z wymogami RODO zmienił się wzór wniosku o inicjatywę lokalną przyjęty Zarządzeniem 526/2019 Prezydenta z dnia 3.09.2019. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Informujemy, że zmienił się formularz wniosku o inicjatywę lokalną - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 526/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 września br. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 

Zmiany w treści wniosku o inicjatywę lokalną polegają na:

  • dopisaniu pod tabelą kosztorysu (pkt 8) pouczenia, że w ramach wydatków nie można ujmować zakupu jednorazowych plastikowych/styropianowych opakowań, naczyń, sztućców, butelek itp.
  • aktualizacji, w uzgodnieniu z inspektorem ochrony danych osobowych, oświadczenia wnioskodawcy oraz klauzuli informacyjnej dla mieszkańców popierających inicjatywę lokalną oraz dopisano klauzulę informacyjną dla lidera/pośrednika inicjatywy lokalnej i rekomendacje dla lidera / pośrednika zbierającego podpisy osób popierających inicjatywę lokalną zgodnie z RODO

Wzór wniosku do pobrania: 

wzór wniosku o Inicjatywę Lokalną.doc


Zarządzenie 526/2019 z dnia 3 września 2019r. 

526-2019B.pdf


Wszystkie informacje dotyczące inicjatywy lokalnej są dostępne na stronie: www.katowice.eu/urzad-miasta/inicjatywa-lokalna