20 września 2019
Konsultacje projektu uchwaly w spr. nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek”
Prezydent Miasta Katowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzacych działalnośc pożytku publicznego, działajacych na terenie miasta Katowice, do wnoszenia opinii i uwag do projketu uchwały


Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury  im. Krystyny Bochenek” na podstawie uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 20.09.2019 r. do dnia 04.10.2019 r.za pośrednictwem załączonego formularza opinii.


Formularz należy:
- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Kultury, ul. 3 Maja 7, Katowice, lub
- złożyć osobiście w Wydziale Kultury za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, Katowice, lub
- przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kul@katowice.eu
- załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice


Uchwala_PDF_09_19.pdf

formularz zglaszania opinii 09.2019.doc