07 lutego 2013
Przyjazne Katowice
Nasze miasto już po raz trzeci z rzędu zostało laureatem ogólnopolskiego konkursu „Przyjazna Gmina".

Nasze miasto już po raz trzeci z rzędu zostało laureatem ogólnopolskiego konkursu „Przyjazna Gmina”, organizowanego przez wydawcę Forum Biznesu, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

g.jpg 

Program „Przyjazna Gmina” ma na celu wyłonienie najlepszych gmin w Polsce przyjaznych inwestorom, mieszkańcom i turystom, a tym samym ich promocję. Tytuł „Przyjaznej Gminy” ma zapewnić potencjalnego inwestora, iż jego wymagania zostaną spełnione.
Na łamach Forum Biznesu odbywają się prezentacje nominowanych gmin w specjalnie przygotowanym cyklu „Liderzy Samorządności”, gdzie wiele uwagi poświęca się roli samorządów w kontekście euroregionalnego funkcjonowania, a także zwraca uwagę na nowoczesne rozwiązania, jakie gminy wprowadziły bądź wprowadzą, by podnieść poziom życia mieszkańców.
Katowice oraz inne nominowane samorządy były oceniane m.in. pod kątem przygotowania terenów inwestycyjnych, realizowanych projektów inwestycyjnych (w tym proekologicznych), planowania rozwoju gminy, promocji inwestycyjnej i gospodarczej oraz skuteczności tych działań, kapitału ludzkiego, struktur gospodarczych, dostosowania instytucji do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także otrzymanych nagród i wyróżnień.