Aktualności

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 13 z 343, wyniki od 121 do 130 z 3422
29.08.2019
WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 67 z dnia 29.08.2019 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: burze/1.
29.08.2019
Ponownie wdrożone zostanie rozwiązanie, które przetestowaliśmy podczas poprzednich dużych wydarzeń
28.08.2019
Prezydent Miasta Katowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia opinii i uwag do projektu uchwały
28.08.2019
WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 66 z dnia 28.08.2019 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: burze z gradem/1.
28.08.2019
Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP)
27.08.2019
Podpisano wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
27.08.2019
Dnia 22.08.2019 r. została ogłoszona ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza szereg istotnych zmian w systemie gospodarowania odpadami
27.08.2019
WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 65 z dnia 27.08.2019 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: burze z gradem/1.
26.08.2019
Do Katowic dostarczono kolejne nowe autobusy – to 25 dwunastometrowych pojazdów marki Solaris
26.08.2019
WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 64 z dnia 26.08.2019 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: burze z gradem/1.