Big idea dla marki Katowice, a zatem punkt wyjścia do wszelkich działań mających na celu budowę i rozwój silnej marki miejskiej, powstała jako INTEGRACJA trzech kluczowych atrybutów dookreślających WIELOWYMIAROWĄ PRZEMIANĘ Katowic:METROPOLITALNOŚCIDZIEDZICTWA i ALTERNATYWY 


Wspomniane atrybuty wskazują bezbłędnie na Katowice: 
- miasto przemian pozycjonujących Katowice jako gospodarcze, edukacyjne, kulturalne i rozrywkowe 
- centrum obszaru metropolitalnego, 
- miasto o wyrazistej tożsamości (śląskiej, industrialnej) i jako takie – chociaż dość powierzchownie – postrzegane zarówno przez samych katowiczan, jak i przez zdecydowaną większość Polaków, miasto o dużym potencjale „alternatywności”, w którym rozwija się offowa muzyka, sztuki plastyczne i audiowizualne, w którym powstają m.in. awangardowe realizacje w przestrzeniach postindustrialnych i publicznych. 

Tym samym w komunikacie strategicznym dla marki Katowice, kładzie się nacisk na zdolność zaskakiwania, na wielowymiarowość, „inność” jako promocyjny wyróżnik Katowic, a zarazem swoisty magnes, zwracający uwagę odbiorców przekazu na miasto metropolitalne, o silnych śląskich i postindustrialnych korzeniach, a jednocześnie wciąż poszukujące własnej drogi. Wspomnianymi odbiorcami działań promocyjnych są głównie ludzie młodzi, aktywni, podążający za najmodniejszymi trendami w biznesie, kulturze, sztuce, rozrywce i jednocześnie kreujący swoiste mody na życie w wybranych miastach, studia na określonych kierunkach, trendy związane ze sposobem życia, etc. 

Katowice to miasto wielowymiarowych przemian i – co za tym idzie – otwarte na poszukiwanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnych koncepcji, niestandardowych projektów

Wynikający ze Strategii Promocji Katowic nowy logotyp miasta wraz z nowym hasłem promocyjnym Katowice Dla odmiany należy rozumieć jako zaproszenie do miasta, które cechuje „genetyczna” zdolność do nieustannych przeobrażeń, podążanie za nowoczesnością, dynamizm, rozmach. 

Katowice. Dla odmiany to wskazanie na obecną transformację, jakiej wraz z całym regionem podlega stolicawojewództwa śląskiego, w którym zachodzą zmiany nieporównywalne do jakiegokolwiek innego ośrodka miejskiego w Polsce. Widoczne zwłaszcza w gospodarce, gdzie tradycyjne branże są zastępowane przez branże nowe, gdzie stawia się na innowacyjność, wysoce rozwinięte technologie i gdzie następuje znaczące przesuniecie ze sfery wydobycia kopalin na rzecz nowoczesnych usług, np. w branży IT. 
Katowice. Dla odmiany to wyraz przeświadczenia, że Katowice są miastem wartym odkrycia ze względu na swoje awangardowe, innowacyjne oblicze. Gdzie nowa muzyka (OFF Festival, TAURON Nowa Muzyka) pojawia się w sąsiedztwie awangardowych form plastycznych (Katowice Street Art Festival, tzw. śląski design) i śmiałych realizacji architektonicznych (z jednej strony Spodek, z drugiej – nowa siedziba Muzeum Śląskiego budowana pod ziemią na terenie byłej kopalni węgla). 
Katowice. Dla odmiany to miasto inspirującego „zderzenia”, przenikania się (historii ze współczesnością, tradycji z nowoczesnością) z dumą nawiązujące do swojej przemysłowej i śląskiej tożsamości. 

Dla odmiany jako claim marki Katowice wskazuje na najważniejsze atuty Katowic: 

1. W sformułowaniu „dla odmiany” akcentuje się charakter, znaczenie i funkcje miasta, które jest 
centrum specyficznej, unikatowej metropolii i które inspiruje inne miasta. 
2. Miasto Katowice inspiracje czerpie z tego, co najlepsze w jego tradycji, z katowickiegodziedzictwa (wielokulturowego, wielonarodowego, śląskiego, przemysłowego). 
3. Alternatywa = kreatywne myślenie. Katowice to miasto, dołączające do tych miejsc w Europie, które ze swej unikalności i oryginalności uczyniły wyróżnik. 
4. Katowice miasto ludzi aktywnych, pomysłowych, poszukujących nowych idei, to miasto tętniące życiem, miasto dynamiczne, w którym chce się mieszkać, pracować, tworzyć. To miasto ludzi młodych duchem. 
5. Odmienność Katowic wyznacza także nowe podejście do problemów ekologii, doekoodpowiedzialności władz i mieszkańców, tak by przełamać stereotyp stolicy czarnego Górnego Śląska.

Główne kierunki działań promocyjnych