​​Strategia Promocji Katowic powstawała w latach 2011 – 2012 
Do jej stworzenia wybrane w przetargu w 2011 roku konsorcjum katowickich firm – Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc Sp. J., Business Consulting Sp. z o.o., Imago Public Relations Sp. z o.o. (dalej autorzy Strategii) – zaangażowało, m.in. zespół badawczy dr. Krzysztofa Wrany z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr. Krzysztofa Łęckiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i zespół badawczy Millward Brown SMG/KRC, który pod kierownictwem Wojciecha Hołdakowskiego przeprowadził badania sondażowe dotyczące wizerunku miasta na skalę dotąd w Polsce niespotykaną – w badaniach uczestniczyło blisko 3,5 tysiąca osób dobranych m.in. pod względem płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania (klasa wielkości, miejscowości i województwo). 

Całość prac nad powstawaniem Strategii miała otwarty, konsultacyjny charakter. Oprócz warsztatów moderacyjnych i konferencji, przeprowadzono szereg bezpośrednich wywiadów, m.in. z użytkownikami ulicy Mariackiej (akcja „Opowiedz Katowice” w dn. 30 września 2011 roku), mieszkańcami poszczególnych dzielnic Katowic, przedstawicielami środowisk kulturalnych, biznesowych i regionalnych mass mediów. Od początku sierpnia 2011 roku funkcjonowała dedykowana Strategii strona internetowa www.opowiedzkatowice.pl, gdzie za pośrednictwem ankiety internetowej, opinie na temat wizerunku Katowic wyrażali internauci. Do ich dyspozycji oddano też dedykowany adres e-mailowy. Autorzy Strategii kontaktowali się z przedstawicielami Urzędu Miasta Katowice, odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac nad Strategią, informując o przebiegu tychże oraz konsultując poszczególne ustalenia. W efekcie m.in. tych ustaleń powstał dokument pn. „Prezentacja Głównych Założeń Strategii Promocji Katowic”, który w postaci briefu został w czerwcu 2012 roku poddany publicznej analizie, w wyniku której w opracowywanym dokumencie dokonano wielu istotnych modyfikacji. Ich najwyraźniejszym symbolem jest rezygnacja z wcześniej zaproponowanego głównego hasła promocyjnego dla Katowic. Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że za główny cel Strategii obrano znaczącą zmianę postaw, przekonań i decyzji mieszkańców Katowic, inwestorów, turystów i pozostałych adresatów działań marketingowych. W procesie doboru i wykorzystania instrumentów komunikacji założonego wizerunku Katowic szczególną uwagę zwrócono na podkreślanie wyjątkowości planowanego wizerunku, postulując wyraźne ukierunkowanie działań promocyjnych do sprecyzowanych grup docelowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasięgu oraz formy działań promocyjnych. ​