logo_raport2013.png​​​​​​​​​​Aktualizacja Raportu o stanie miasta została przygotowana w konwencji wielowymiarowej analizy porównawczej w relacji do informacji zawartych w Raporcie z 2005 roku. Głównym celem takiego ujęcia było uchwycenie tendencji zmian, jakie na przestrzeni ostatniej dekady zaszły w mieście. 

Punkt wyjścia rozważań stanowiły dane o stanie miasta zawarte w poprzednim raporcie pochodzące z lat 2002/2003. Biorąc pod uwagę postulat porównywalności danych, a także ich dostępność oraz moment sporządzania dokumentu zaktualizowany Raport o stanie miasta został w większości przygotowany dla okresu 2002/2003–2012/2013. Ze względu na dostępność danych w kilku analizach wykorzystano także informacje z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku.Dokumenty do pobrania

- Raport o stanie miasta 2013​