Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu w rejonie ul. Milowickiej

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu w rejonie ul. Milowickiej

Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały nr XLVIII/1056/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Milowickiej w Katowicach.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania wniosków do planu miejscowego, które należy składać do 1 lipca 2022 r.:

w formie papierowej na adres:

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
Urząd Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice

lub elektronicznie, za pośrednictwem platform ePUAP oraz poczty elektronicznej na adres: pu@katowice.eu.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę i adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice