Miasto Katowice wspiera organizacje pozarządowe w realizacji zadań dofinansowywanych ze środków pozabudżetowych oraz w innych formach wykraczających poza zakres opisany w rocznym programie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. 

Formy udzielanego wsparcia przez miasto Katowice na rzecz organizacji pozarządowych przedstawia poniższa tabela.

​Formy udzielanego wsparcia przez Miasto Katowice na rzecz organizacji pozarządowych


Lp

Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice / jednostki organizacyjnej Miasta Katowice

Nazwa zadania (projektu) w ramach współpracy  z organizacją pozarządową i okres realizacji

Współpraca pozafinansowa – Zakres/forma udzielonego wsparcia / ew. wycena udzielonego wsparcia pozafinansowego

Współpraca finansowa – Zakres/forma udzielonego wsparcia/ wysokość dofinansowania z budżetu miasta Katowice

Nazwa organizacji korzystającej ze wsparcia 

Uwagi, inne informacje

1

234567

1

Szkoła Podstawowa nr 59 w Katowicach

Rozwiń skrzydła 2

Zajęcia dydaktyczne dla uczniów SP nr 59 w Katowicach realizowane w 3 blokach: zajęcia wyrównawcze, rozwijające zainteresowania, podnoszące sprawność fizyczną. 
Łącznie zajęcia zostały przeprowadzone dla 84 grup (414 uczestników) i trwały przez 2 lata szkolne od 02.09.2013 do 26.06.2015r. W ramach projektu nastąpiło nieodpłatne udostępnienie sal dydaktycznych na zajęcia: przyjęta cena brutto to 20 zł za 1 h lekcyjną, a w przypadku sal gimnastycznych 40 zł za 1 h lekcyjną

-

Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach

brak

2

Wydział Obsługi Inwestorów

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET: Wspieranie rozwoju innowacyjnych firm oraz budowanie platformy współpracy pomiędzy samorządem​m, uczelniami a biznesem poprzez: współorganizację branżowych spotkań specjalistycznych i konferencji – dialogu społecznego na rzecz odpowiedzialnych badań w obszarze nanotechnologii oraz promocja Miasta Katowice na portalu internetowym, na portalach społeczno​ściowych Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET. 

pomoc w organizacji wydarzeń, nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń

59 400 PLN netto (współpraca finansowa w 2015 r.) 

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET 

Dot. kol. 5 – wsparcie finansowe pochodzi z budżetu Wydziału Promocji.                              W trakcie realizacji.

3

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

dokumentacja techniczna (2014 rok)

 

53.377,12 zł

Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych UNIKAT           ul. Kotlarza 10 b Katowice

 

roboty budowlane polegające na wydzieleniu p.poż klatki schodowej (termin robót 17.08.2015 – 17.10.2015)

wartość umowy                           31 887,23 zł

4

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

remont podłogi w lokalu użytkowym

 

4.558,52 zł 

Śląska Liga Walki z Rakiem ul. Sokolska 70 Katowice

 

5

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

Adaptacja lokalu użytkowego na cele „prowadzenie centrum organizacji pozarządowych” w budynku przy ul. Kopernika 14, termin realizacji 20.07.2015-20.10.2015 r. wartość umowy 187.680,51 zł

 

187.680,51 zł

lokal przeznaczony na potrzeby organizacji pozarządowej

 

6

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

zabezpieczenie przeciw pożarowe budynku – opracowanie dokumentacji technicznej w 2015r.

 

40.000,00 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów, ul. Gliwicka 148, Katowice 

 

wykonanie robót budowlanych w 2016r.

ok. 350.000,00 zł

 

7

MDK Koszutka

Poznaj Europę. Poznaj Europejczyków

udostępnienie powierzchni - salonik literacki

-

Fundacja Na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży Viribus Unitis

 

8

Teatr Ateneum

III Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier. I  edycja Dni Kultury Bez Barier.

wystawienie spektaklu "Szczurołap", pozafinansowy udział (wartość szacunkowa ok.. 1 500,00 - 2 000,00)

-

Fundacja Kultury Bez Barier

 

9

Wydział Sportu i Turystyki/Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Katowicach

Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce ręcznej w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

nieodpłatne udostępnienie obiektów szkolenia stacjonarnego wraz z niezbędnym sprzętem sportowym 

-

Związek Piłki Ręcznej

porozumienie trójstronne - dofinansowanie ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015r.​

​10
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach
ŚLĄSKIE Laboratorium Pedagogiki Teatru/ 15.02.2015 - 31.12.2015.
bezpłatne udostepnienie pomieszczeń / 8.061,71 zł 
Fundacja Szafa Gra
​11
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach
EKOTOPIE KULTURY LOKALNE - 28.06.2015 - 04.07.2015.
bezpłatne udostepnienie pomieszczeń / 242,32 zł
Fundacja Śląskiego Teatru Tańca
​12
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach
II Festiwal dla osób niepełnosprawnych "MocArt"/ 24.08.2015 - 31.08.2015.
udostepnienie pomieszczeń po kosztach utrzymania na zasadzie umowy użyczenia
Stowarzyszenie Power of Soul
​13
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach

Gala Dębowych Liści 2015 / 05.09.2015.
bezpłatne udostepnienie pomieszczeń / 217,04 zł
ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Katowice